W ustawie o sieci szpitali są poważne braki?

28 Lutego 2017, 9:58

Przedsiębiorcy z Buisness Centre Club podzielają krytyczną opinię wielu środowisk na temat ustawy o sieci szpitali i wskazują na poważne braki w projekcie, którym już w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm. Czego, zdaniem BCC, nie ma, a powinno się znaleźć w ustawie o sieci?

Wśród elementów, których zabrakło w projekcie przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim ustalenie pełnych kryteriów zarządzania jakością w nowych warunkach odpłatności zryczałtowanej oraz zapewnienie obsługi informatycznej opieki koordynowanej. - Tak poważna reforma powinna być realizowana w innym niż proponowane obecnie, jakościowym ujęciu, z zachowaniem procedur medycznych i bezpieczeństwa pacjentów – wskazuje BCC.

Brakuje standardów i narzędzi zarządzania jakości

Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali jest powszechnie krytykowany i wzbudza wiele obaw. Fundamentalny zarzut dotyczy obniżenia jakości opieki i dostępności dla pacjenta. - Wiąże się on z wprowadzeniem ryczałtowego finansowania dla placówek wchodzących do sieci bez jakichkolwiek warunków zabezpieczających utrzymanie czy też poprawę standardu opieki – uważają przedsiębiorcy i podkreślają, że w polskiej opiece zdrowotnej nie zbudowano dotychczas spójnego systemu wspierania jakości. - Brak jest powszechnie obowiązujących, jawnych i monitorowanych standardów postępowania jak również narzędzi pozwalających na metodyczne podejście do zarządzania jakością. Nie ma możliwości sprawnego, rzetelnego gromadzenia informacji o przebiegu procesu leczenia. Kulejąca informatyzacja systemu, która leży u podstaw rozwiązania wielu problemów w ochronie zdrowia, nie znajduje się jednak wśród priorytetów resortu zdrowia. A bez tych dwóch warunków nie ma możliwości zagwarantowania opieki na wysokim poziomie. Nie ma również możliwości nadzorowania standardu opieki przy wprowadzaniu rewolucyjnej reformy organizacyjnej takiej jak sieć szpitali, czy wprowadzaniu zmian bardziej kompleksowych, bezpośrednio dotykających przebiegu terapii, takich jak koordynowana opieka nad pacjentem – wskazuje BCC.

Obniży się jakość opieki medycznej

Zdaniem przedsiębiorców, podstawową kwestią jest czy rząd, w wyniku zapowiedzi przesunięcia wprowadzenia ustawy na jesień 2017 roku, zdąży z dwoma kluczowymi rozwiązaniami: ustaleniem pełnych kryteriów jakościowych w warunkach odpłatności zryczałtowanej oraz z obsługą informatyczną opieki koordynowanej. W ocenie BCC, niezrealizowanie tych warunków spowoduje długoletnie perturbacje i znaczące obniżenie jakości opieki medycznej. Jak podkreślają przedsiębiorcy, w propozycji przygotowanej przez resort zdrowia, uderza nieadekwatność rozwiązań do problemów. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: BCC

Polecamy także:

  • O tym, że rząd odroczył wejście w życie ustawy o sieci szpitali pisaliśmy tutaj
  • O tym, że projektem w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm, pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz