MZ porządkuje zasady doskonalenia zawodowego dyspozytorów

02 Marca 2017, 14:39

Dyspozytorzy medyczni mają obowiązek doskonalenia zawodowego. Mogą to robić w ramach kursów albo na zasadach samokształcenia. Ministerstwo właśnie przygotowało nowe regulacje w tym zakresie. 

Ukończenie doskonalenia zawodowego przez dyspozytorów medycznych zgodnie z proponowanymi w projekcie rozwiązaniami, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego – uzasadnia zmiany Ministerstwo Zdrowia.

Samokształcenie albo kursy

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia samokształcenie może się odbywać w formie seminarium, udziału w posiedzeniach szkoleniowych, kongresach, zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych, warsztatach szkoleniowych czy innych formach kształcenia organizowanych przez pracodawców.

Trzyletnie okresy edukacyjne

Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych ma być realizowane w trzyletnich okresach edukacyjnych. Dyspozytorzy w czasie takiego okresu edukacyjnego będą musieli uczestniczyć w przynajmniej jednym seminarium i co najmniej jednej z pozostałych form samokształcenia.

W Polsce pracuje około 1800 dyspozytorów medycznych. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać przed 1 stycznia 2018 roku. Do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych uwagi można składać w terminie 30 dni.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz