NSA: Ministerstwo musi zapłacić za leczenie dzieci

07 Marca 2017, 10:06

21 lutego Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne Ministra Zdrowia w związku z odmową refundacji leku. Według NSA organy administracji interpretując przepisy powinny posługiwać się wykładnią prokonstytucyjną. Taka wykładnia pozwoli na refundację leku dla chorych dzieci.

Pacjenci, do których spraw przed NSA przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, to dzieci chorujące na chorobę TRAPS. To bardzo rzadkie schorzenie objawia się często nawracającymi stanami zapalnymi. Gorączka sięgająca 41 stopni prowadzi do wyniszczania organizm. Zdarza się, iż napad gorączki przebiega tak gwałtownie, że chore dziecko trafia na intensywną terapię.

Lek powinien być zrefundowany

Ministerstwo Zdrowia odmówiło refundacji leku, który jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku, ale jest niedostępny. NSA nie uwzględnił stanowiska Ministra Zdrowia i oddalił jego skargi kasacyjne. Sąd uznał, że lek może być refundowany i że umożliwiają to odpowiednio zinterpretowane przepisy ustawy refundacyjnej.

- Doszło do zmiany niekorzystnej linii orzeczniczej w sprawie stosowania ustawy refundacyjnej. Jej prokonstytucyjna wykładnia doprowadziła NSA do stwierdzenia, że za niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa uznać należy stan, że ciężko choremu pacjentowi  odmawia się dostępu do leku, który jest niezbędny w terapii i w Polsce niedostępny. Stąd też ze względu na konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia przepisy ustawy refundacyjnej muszą być wykładane w taki sposób, aby dostęp do leczenia został zapewniony – wskazuje Katarzyna Łakoma, dyrektorka Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.

To dobra wiadomość dla innych chorych

- Omawiane wyroki mają dla mnie znaczenie w dwóch aspektach – podkreśla Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główna koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze RPO. - Po pierwsze, na stanowisko NSA powoływać będą mogły się osoby w podobnej sytuacji, chorujące na TRAPS lub inne choroby rzadkie, którym Ministerstwo na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji odmówi przyznania finansowania leku. W tym znaczeniu, spełniony został strategiczny cel przystąpienia RPO do tych postępowań. Po drugie – sądy coraz częściej odwołują się w swoich wyrokach do Konstytucji – zarówno do zawartych w niej przepisów, jak i do wartości i zasad z nich wynikających. Tak też zrobił NSA w omawianych sprawach. W dobie kryzysu konstytucyjnego funkcja rozproszonej kontroli konstytucyjności przepisów przez sądy ma szczególne znaczenie dla zachowania spójności systemu prawnego. 

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są prawomocne. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na podjęcie działań przez Ministra Zdrowia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

tty Wtorek, 07 Marca 2017, 11:16
A skąd brać pieniądze na te drogie leki? Może RPO i Sąd powiedzą? Komu zabrać? Jakiemu innemu pacjentowi? Sprawa się ciągnie od czasów Rządów PO i Pana Arłukowicza