Czeka nas „onkologiczne tsunami”

07 Marca 2017, 15:41

Raport Pex PharmaSequence przygotowany na zlecenie Fundacji Onkologicznej Alivia, przy wsparciu Pracodawców RP dowodzi, że spośród 19 analizowanych nowotworów tylko w jednym pacjenci mogą mieć pewność, że ich leczenie będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Do 70 proc. leków występujących w standardach, polscy pacjenci w ogóle nie mają dostępu lub jest on znacznie ograniczony. Ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych (53 proc. z 94 substancji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie) w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów – wynika z raportu  Pex PharmaSequence.

Nadchodzi „tsunami onkologiczne”

Statystyki wskazują, że co czwarty z nas zachoruje na raka, a co piąty umrze z powodu nowotworu. Co gorsza, efektywność leczenia zmienia się w Polsce w bardzo wolnym tempie – według danych OECD współczynnik umieralności w Polsce zmniejszył się zaledwie o 8 proc. W sąsiednich Czechach zmiana następuje niemal 4 razy szybciej. Widać to po wskaźnikach 5-letnich przeżyć chorych na raka – w Polsce ze 160 tys. zdiagnozowanych co roku osób, 5 lat przeżyje zaledwie 65 tys. ludzi choć w innych krajach, z lepszą organizacją opieki zdrowotnej, dłużej żyłoby 96 tys. Różnica to ok. 30 tys. osób rocznie – to tyle, co populacja niewielkiego miasta, np. Augustowa.

Polscy pacjenci są leczeni gorzej niż pozwala wiedza medyczna

Fundacja Alivia skoncentrowała się na obszarze zgodności leczenia dostępnego obecnie w Polsce dla pacjentów onkologicznych z aktualną wiedzą medyczną, czyli standardami czołowych towarzystw naukowych (amerykańskiej NCCN i europejskiej ESMO), a w szczególności na dostępie do farmakoterapii – skutecznych leków innowacyjnych (rozumianych jako innowacje w sensie terapeutycznym). Z raportu wynika, że na 19 analizowanych nowotworów, tylko w jednym pacjenci w Polsce maja pewność, że są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Tym wyjątkiem jest rak jajnika, gdzie leczenie jest spójne ze światowymi standardami. Oznacza to, że tylko w przypadku tego jednego nowotworu polscy onkolodzy dysponują pełnym arsenałem leków określonym w międzynarodowych standardach leczenia.

Polscy pacjenci onkologiczni w ogóle nie mogą korzystać lub mają dostęp tylko z ograniczeniami aż do 70 proc. leków zalecanych przez aktualną wiedzę medyczną. Oznacza to, że w przypadku 18 pozostałych analizowanych nowotworów polski pacjent musi liczyć się z tym, że aż 70 proc. leków zalecanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną jest w Polsce niedostępna lub jest dostępna z ograniczeniami. Ponad połowa leków onkologicznych zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów.

Ratowanie życia się opłaca

Wydatki państwa na innowacyjne leki onkologiczne utrzymują się na bardzo niskim poziomie i stanowią zaledwie 2 proc. budżetu na leki, czyli ok. 230 mln złotych. Tymczasem szacuje się, że straty z powodu przedwczesnej śmierci w wyniku nowotworów tylko w ciągu jednego roku wynoszą 900 mln złotych. Oznacza to, że wydatki na innowacyjne leki onkologiczne NFZ to zaledwie jedna czwarta kwoty, którą polska gospodarka traci co roku w wyniku przedwczesnej śmierci pacjentów onkologicznych. Jednocześnie dopłaty pacjentów do leków w ciągu zaledwie dwóch lat wzrosły aż o 44 proc. (z 34 mln w 2014 do 49 mln w 2016 r.) – wynika z raportu Pex PharmaSequance.

Czego oczekują pacjenci?

Organizacje pacjenckie oczekują stworzenie strategii refundacyjnej państwa, która pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do nowoczesnych leków i bardziej efektywne leczenie chorych, zgodne z tym, na co pozwala obecnie medycyna. Postulują też o okresową ocenę, czy polityka refundacyjna państwa sprawia, że sposób leczenia chorych na raka w Polsce i ich dostępność do innowacyjnego leczenia są coraz bardziej zbieżne ze światowymi standardami. Pacjenci chcą także bardziej przejrzystej procedury refundacyjnej i lepszego wykorzystania dostępnych dziś w systemie środków finansowych.

- Problem dostępności do leczenia wymaga rozwiązań systemowych – mówiła dziś Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Alivia, przy okazji prezentowania raportu. – Ponad 90 proc. pacjentów nie wie, że mogliby być leczeni lepiej. Chcemy, żeby szanse, które mają pacjenci onkologiczni były wykorzystywane, a nie zaprzepaszczane przez niewydolny system – podkreślała.

- Statystyki są okrutne. Koszty z powodu przedwczesnych śmierci w wyniku choroby nowotworowej, to około 1 mld zł. Kapitał ludzki w naszym kraju nie jest właściwie chroniony – podkreśliła Małgorzata Gałązka-Sobotka, doradca Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Raport Pex PharmaSequence

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz