Jak rząd wspiera seniorów?

09 Marca 2017, 9:47

Kilka dni temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, mającą na celu budowanie świadomości społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych. 

Projekt ma zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku - przeciwdziałać oszustwom, nieuczciwym praktykom przedsiębiorców, nadużyciom w placówkach opiekuńczych oraz dyskryminacji ze względu na wiek.

Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie aktywność

Gwarancja bezpieczeństwa osób starszych to podstawowy element polityki społecznej wobec tej grupy. Celem kampanii w zakresie bezpieczeństwa jest wzmocnienie świadomości społecznej w tym temacie, ograniczenie nadużyć i ochronę interesów osób starszych oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia seniorów.

Aktywny i zdrowy styl życia w znaczącym stopniu może przyczynić się do utrzymania kondycji osób starszych oraz wydłużenia się ich samodzielności. Ten element kampanii ma na celu zwrócenie uwagi, na problem znaczenia seniorów w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych oraz promocję aktywnego i zdrowego procesu starzenia, propagowanie działań mających na celu przygotowanie się do starości oraz możliwe najdłuższego zachowania samodzielności.

Seniorzy potrzebują wsparcia

Zachęca do zwrócenia uwagi na osoby starsze, funkcjonujące w społeczeństwie, uwrażliwiając na ich problemy. Niestety, faktem jest, iż to pokolenie ma problem z dostępem do środków komunikacji elektronicznej i Internetu co stanowi dla nich istotną barierą w dostępie do sprawdzonej wiedzy. Trafnym zatem byłoby, by oprócz działań skupionych „w sieci”, ludzie starsi mogli liczyć także na fachową pomoc w placówkach opieki zdrowotnej, aptekach czy kościołach, a przede wszystkim na wsparcie najbliższych.

Anna Grela

Źródło: MRPiPS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz