Kardiolodzy: nowe wyceny doprowadzą do zapaści w pediatrii

08 Marca 2017, 14:17

Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych wystąpiło do ministra K. Radziwiłła o wstrzymanie zmiany wycen z zakresu neonatologii i pediatrii. Zdaniem lekarzy AOTMiT błędnie skalkulował koszty tych świadczeń. A obniżka wycen może doprowadzić do zapaści w specjalistycznych ośrodkach pediatrycznych.

- Pomimo naszych licznych apeli oraz prób przekazania informacji o oczywistych błędach popełnionych podczas procesu wycen procedur, Agencja opublikowała, a Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w życie całkowicie błędnie skalkulowane propozycje nowych taryf. Powtarzanie tych samych błędów w kolejnych dziedzinach medycyny może doprowadzić do całkowitego zahamowania postępu i rozwoju polskiej medycyny oraz uniemożliwić chorym dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii – piszą kardiolodzy interwencyjni w liście otwartym do ministra zdrowia K. Radziwiłła.

Wyceny AOTMiT nie odpowiadają realnym kosztom

W ocenie lekarzy oparcie wycen o dobrowolnie przekazywane dane przez szpitale bez jakiejkolwiek oceny ich rzetelności, brak dialogu i konsultacji Agencji  ze środowiskiem lekarskim doprowadza do sytuacji, w której wyceny AOTMiT nie odpowiadają nawet 50 proc. realnych kosztów. - Bazując na naszych przykrych doświadczeniach celowym wydaje się poddanie społecznej dyskusji dokładnej metodologii wycen jeszcze przed ostateczną publikacją nowych taryf, co pozwoli na zgłoszenie merytorycznych uwag przez środowisko profesjonalistów – apelują kardiolodzy i dodają, że nawet pobieżna analiza sytuacji w specjalistycznych ośrodkach pediatrycznych, w których obecna taryfikacja procedur nie pozwala na pokrycie bieżących kosztów wskazuje, że propozycje Agencji mogą doprowadzić do ich całkowitej zapaści. - Biorąc pod uwagę, iż życie i zdrowie dzieci powinno być najwyższym priorytetem opieki zdrowotnej państwa działalność Agencji powinna zostać poddana istotnym zmianom, aby w przyszłości nie dopuszczać do ww. sytuacji – czytamy w liście do ministra Radziwiłła.

Nie ma pewności czy publikowane wyceny są rzetelne

Tłumaczenie Agencji, iż opublikowane taryfy są tylko „wstępną wyceną” według naszej oceny jest niedopuszczalne – uważają kardiolodzy i wyjaśniają, że AOTMiT jako bardzo istotny instrument kształtowania polityki zdrowotnej nie może publikować całkowicie błędnych kalkulacji. - Doprowadza to do sytuacji, że społeczeństwo, Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ nigdy nie będzie miało pewności czy opublikowana wycena jest rzetelna i ostateczna. Podważa to w sposób fundamentalny rzetelność pracy AOTMiT. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że te wstępne wyceny, nie będą jednak wstępne i wejdą w życie naprawdę, ponieważ AOTMiT, podobnie jak w przypadku kardiologii nie uwzględni proponowanych zmian lub da zbyt mało czasu na realne i rzetelne przygotowanie propozycji zmian - czytamy.

Konieczne stworzenie nowej metodologii pracy nad wyceną

Rozumiemy, iż kalkulacja kosztów jest procesem trudnym i bardzo często rozmija się z realnymi potrzebami, czego przykładów dostarczają nam inne dziedziny życia gospodarczego. Dlatego wg naszej opinii wycena procedur medycznych nie może opierać się na fakultatywnie zebranych niedokładnych danych ze Szpitali. Jej podstawą powinna być wnikliwa analiza finansów jednostek oraz szeroka konsultacja z profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem Szpitalami. Niestety  z naszych własnych obserwacji wiemy, iż pomimo deklaracji Agencji większość zgłoszonych uwag wskazujących na oczywiste błędy w taryfikacji świadczeń  z zakresu kardiologii nie została uwzględniona.

W związku z tym Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych apeluje do ministra zdrowia o wstrzymanie pracy AOTMiT nad obniżaniem taryf  oraz proponujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwoliłyby na stworzenie nowej metodologii opracowywania wycen pozwalających na rzetelny proces taryfikacji procedur medycznych, którego efekty odpowiadałyby na potrzeby systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Aleksandra Smolińska

Źródło: SZKI

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz