Czy MZ spełni postulaty diagnostów laboratoryjnych?

09 Marca 2017, 15:15

Diagności nie chcą, żeby osoby bez wykształcenia medycznego mogły się specjalizować w dziedzinach zarezerwowanych dla diagnostyki laboratoryjnej. I wysyłają w tej sprawie petycje do ministra Konstantego Radziwiłła.

Zgodnie z propozycją MZ, do specjalizacji w dziedzinie toksykologii mogą przystąpić absolwenci biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka. Specjalistą od mikrobiologii można być po wcześniejszym ukończeniu studiów na kierunkach: biologia, biotechnologia i mikrobiologia. Takim rozwiązaniom sprzeciwiają się diagności laboratoryjni.

Nie każdy może być diagnostą laboratoryjnym

„Zarówno mikrobiologia, toksykologia jak i embriologia kliniczna odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Natomiastsam proces kształcenia specjalizacyjnego ma umożliwić zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w danej dziedzinie. Nie można pominąć faktu, iż kluczowym elementem tego procesu jest wiedza i umiejętności uzyskane w ramach kształcenia przeddyplomowego. Absolwenci niemedycznych kierunków studiów, ujętych w projekcie rozporządzenia, uzyskują zupełnie inne kwalifikacje w ramach kształcenia przeddyplomowego niż absolwenci kierunku analityka medyczna (jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich opartych na standardach kształcenia), jako osoby profesjonalnie przygotowane do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej”. – czytamy w treści petycji skierowanej do ministra zdrowia.

Nad zmianami pracuje zespół, a problemu nie ma

Diagności wyrażają sprzeciw wobec dalszego utrzymywania rozwiązań dających możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego osobom legitymującym się tytułem magistra lub magistra inżyniera na kierunku biologia, biotechnologia oraz chemia, które uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii, czy toksykologii na podstawie przygotowywanego przez MZ rozporządzenia.

- W Ministerstwie Zdrowia został powołany zespół, który ma opracować kompleksowe zmiany w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, jak również kwestie diagnostów laboratoryjnych – mówiła kilka dni temu wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala i wyjaśniła, że w latach 2007 – 2016 w zakresie mikrobiologii, jak i toksykologii, nie wydano żadnego dyplomu przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: KIDL

Polecamy także:

  • O postulatach diagnostów dotyczących zmian w kształceniu pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz