Czy lekarze mogą się szkolić za granicą?

10 Marca 2017, 16:04

Do ministra zdrowia K. Radziwiłła trafił właśnie apel Naczelnej Rady Lekarskiej o zmiany w przepisach, które pozwolą lekarzom podnosić kwalifikacje za granicą w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego. 

Lekarze mają obowiązek doskonalenia zawodowego. Ale według aktualnych przepisów, liczą się tylko kursy i konferencje organizowane na terenie kraju w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Nie przyznaje się natomiast punktów edukacyjnych za udział lekarza i lekarza dentysty w zagranicznych kursach medycznych nieobjętych programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności oraz za wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

Naczelna Rada Lekarska nie zgadza się z taką interpretacją przepisów

Zdaniem samorządu, w rozporządzeniu nie wskazano bowiem, że chodzi jedynie o zdarzenia edukacyjne, które miały miejsce na terenie kraju. Ponadto lekarze i lekarze dentyści powinni otrzymywać punkty edukacyjne także za kształcenie w wymienionych formach doskonalenia zawodowego, które odbyło poza granicami Polski. Tym bardziej, że punktowany jest udział w zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji i sympozjum naukowym.

- W celu uniknięcia dalszych wątpliwości w tym zakresie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o dokonanie nowelizacji obowiązujących przepisów i wyraźnie wskazanie, że chodzi o krajowe i zagraniczne formy doskonalenia zawodowego – czytamy w apelu do ministra Radziwiłła.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz