Dietetycy: liczyliśmy, że MZ bardziej zależy na zdrowiu Polaków

13 Marca 2017, 10:56

Dietetycy to grupa zawodów medycznych najbardziej zawiedziona projektem zmian w POZ, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Wszystko dlatego, że mimo zapewnień, dietetycy nie zostali uwzględnieni w zespole klinicznym POZ.

Ministerstwo niejednokrotnie zapewniało, że wzmocni POZ i otworzy na innych specjalistów funkcjonujących w systemie. Opublikowany projekt nic znaczącego jednak w tej sprawie nie wniósł. Na ten moment Ministerstwo przyznało jedynie więcej miejsc rezydenckich w zakresie medycyny rodzinnej. Dietetycy wciąż nie doczekali się zmian.

Czego oczekują dietetycy?

Dietetycy w swojej petycji do MZ wskazali konieczność działania interdyscyplinarnego zespołu w ramach POZ, w skład którego musi wchodzić dietetyk. Domagają się, by ustawa uwzględniała obowiązek zatrudnienia tego specjalisty w zespole, wynagradzanego per capita. Swoje żądanie uzasadnili dobroczynnymi skutkami dietoterapii w procesie rekonwalescencji, istotną rolą w terapii chorób przewlekłych i autoimmunologicznych czy problemie niepłodności. Zatrudnienie dietetyka pozwoliłoby zwiększyć rolę profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Obecność tego specjalisty może także wpłynąć pozytywnie na skrócenie czasu oczekiwania na wizytę.

Co na to Ministerstwo Zdrowia?

MZ w odpowiedzi powołuje się na artykuł 15 projektu ustawy o POZ, który przewiduje możliwość współpracy ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, która polegać ma na przekazywaniu informacji potrzebnych do podejmowania wspólnych działań mających na celu zachowanie zdrowia, działanie w obszarze profilaktyki, rozpoznawania chorób i ich leczenia. Nasuwa się jednak pytanie który z lekarzy, przy ograniczonym budżecie zdecyduje się na taką współpracę?

Resort przyznaje, że poradnictwo dietetyczne to integralna cześć całego procesu leczenia, dlatego w odpowiedzi na petycję dietetyków deklaruje, że trwają prace nad zakwalifikowania porady dietetycznej dla kobiet w ciąży dzieci do 5 r. ż. jako świadczeń gwarantowanych w ramach POZ i AOS.

Dietetyk powinien zajmować się pacjentem

- Bardzo się cieszę, że resort zdrowia sam przyznał, że z całą pewnością poradnictwo dietetyczne stanowi integralną część całego procesu leczenia oraz, że w paragrafie 15 projektu ustawy jest informacja o możliwości współpracy z innymi specjalistami ochrony zdrowia. Niemniej jednak nie ma tam wyraźnie wskazanej osoby dietetyka. Należy zaznaczyć, że sukces pracy dietetyka polega m.in. na długotrwałej pracy z pacjentem. Jedna krótka wizyta nic nie pomoże. Potrzebne jest całościowe podejście jak również systematyczny kontakt pacjent-dietetyk. W projekcie jest jedynie mowa o krótkich konsultacjach zespołu terapeutycznego z dietetykiem czy innym doradcą. Aby leczenie żywieniowe było skuteczne to właśnie dietetyk osobiście powinien mieć możliwość zajmowania się pacjentem, czyli powinien być zatrudniony na stałe w placówce i zajmować równorzędne stanowisko z innymi członkami zespołu terapeutycznego – mówi Celina Kinicka z Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków i Polskiego Towarzystwa Dietetyki i dodaje, że aby praca dietetyka była skuteczne niezbędne jest danie mu możliwości pracy z pacjentem i to pracy ciągłej a nie tylko jako konsultant.

Dietetycy nie składają broni

Zdaniem Kinickiej, bardzo zastanawiające jest dlaczego trwają prace nad zasadnością wyodrębnienia porady dietetycznej w POZ w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji a nie np. w Departamencie Polityki Zdrowotnej, w Departamencie Zdrowia Publicznego, w Departamencie Ochrony Zdrowia, w Departamencie Dialogu Społecznego czy w Departamencie Matki i Dziecka. - Biorąc pod uwagę fakt, że dobrze przeprowadzona dietoterapia jest w stanie zmniejszyć dawki leków stosowanych w takich chorobach jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, refluks przełykowo-żołądkowy, osteoporoza, choroby metaboliczne itd. to widzę tutaj konflikt interesów - mówi. – Liczyliśmy, że Ministerstwu Zdrowia bardziej zależy na zdrowiu Polaków i profilaktyce zdrowotnej. Całościowe w tym także dietetyczne podejście do zdrowia pacjenta jest również sposobem na zmniejszenie kolejek do specjalistów. Oczekiwaliśmy bardziej radykalnych działań i zmian przy zmianie całej ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Jakie dalsze działania mają zamiar podjąć dietetycy? - Planują utworzenie związku zawodowego i domaganie się zmian w ustawie o POZ posiadając już osobowość prawną - informuje nas Celina Kinicka.

Anna Grela

Foto: celcal.pl 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz