NFZ i Bank Światowy kończą prace nad modelem POZ

14 Marca 2017, 9:54

Nad koncepcją opieki koordynowanej w POZ, AOS i szpitalnictwie pracują wspólnie Narodowy Fundusz Zdrowia i Bank Światowy. Tzw. „model POZ+” ma być gotowy przed końcem marca tego roku, czyli o trzy miesiące później, niż zakładano. Pozostałe dwa modele - dopiero w połowie roku.

Głównym założeniem wspólnego projektu NFZ i Banku Światowego jest optymalizacja leczenia. Projekt miał na celu opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej. Prace powinny się zakończyć przed końcem 2016 roku. Jak deklaruje Ministerstwo Zdrowia w I kwartale tego roku gotowy będzie pierwszy z trzech modeli – POZ+.

Opieka koordynowana na wszystkich poziomach leczenia

Model POZ+ zakłada poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o dodatkową pulę środków, które mają trafić do świadczeniodawców w POZ. Jednocześnie na lekarzy POZ zostanie nałożony obowiązek dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.

Kolejny model, nad którym pracują NFZ i Bank Światowy, to daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby. Ostatni model – szpitalny,  obejmuje zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.

6 mln zł z UE na opiekę koordynowaną

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Całkowita wartość projektu to 6 mln zł.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

  • O wspólnym projekcie Banku Światowego i NFZ pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz