Rozpoczęły się szkolenia dla asystentów rodziny

15 Marca 2017, 9:39

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” znacznie rozszerzyła kompetencje asystenta rodziny. Szkolenia dotyczące nowych zadań rozpoczęły się 13 marca.

Asystent rodziny jest koordynatorem w zakresie całościowego wsparcia kobiety w ciąży oraz jej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiety w ciąży powikłanej (okresie porodu) lub kobiety będącej w ciąży, w trakcie których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka. Łącznie przeszkolonych ma zostać 600 asystentów z wszystkich województw.

Zadania asystenta rodziny

Do zadań asystentów wynikających z ustawy „Za życiem” będzie należało m.in. udzielanie informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, reprezentacja przed instytucjami i urzędami, zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, udzielanie pomocy prawnej czy wsparcie w realizacji codziennych obowiązków.

Co gwarantuje ustawa?

Ustawa wprowadziła dodatkowe uprawnienia dla kobiet w ciąży oraz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym m.in. pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń, rehabilitację leczniczą, zakup leków poza kolejnością, opiekę nad dzieckiem podczas urlopu, pomoc prawną oraz jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Cześć uprawnień wynika z już funkcjonujących przepisów.

Anna Grela

Źródło: MRPiPS, MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz