MZ nie zlikwiduje biurokracji dla lekarzy

15 Marca 2017, 10:40

Obecnie nie są planowane zmiany w kwestii zniesienia obowiązku oznaczania poziomu refundacji na receptach – informuje nas Ministerstwo Zdrowia. To jeden z powtarzanych od dawna postulatów lekarzy, którzy domagają się zmniejszenia biurokratycznych obciążeń.

O obietnicach zlikwidowania nadmiernej biurokracji, które składał Konstanty Radziwiłł jeszcze zanim został ministrem zdrowia, regularnie przypomina Naczelna Rada Lekarska i lekarze z OZZL. Chodzi m.in. zniesienie obowiązku oznaczania poziomu refundacji leków na receptach.

Lekarze oczekują zmniejszenia biurokratycznych obciążeń

- Za najmniejszy błąd przy określaniu refundacji lekarzowi grozi kara. Minister Konstanty Radziwiłł i wiceminister Krzysztof Łanda, zanim jeszcze objęli swoje stanowiska rządowe byli zadeklarowanymi zwolennikami zniesienia obowiązku oznaczania przez lekarzy stopnia refundacji za leki na recepcie. Teraz mogą to zrobić, ale nie robią. Czekamy już ponad rok – przypomina Krzysztof Bukiel, szef OZZL. 

Podobnego zdania jest samorząd lekarski. - Oczywiście samorząd oczekuje zmian. W poprzednich latach - jako przedstawiciele samorządu lekarskiego - razem z obecnym Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem zbiegaliśmy o to, by znacząco ograniczyć biurokratyczne obciążenia lekarzy. Wspólnie przedstawialiśmy wówczas rozwiązania, tak, by zmiany przepisów o refundacji nastąpiły bez uszczerbku dla pacjentów i aby nie wprowadziły chaosu do systemu opieki zdrowotnej – mówi nam prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz i przypomina, że  NRL nie zmieniła poglądów wobec ustawy, która narzuciła lekarzom m.in. określanie stopnia refundacji leków. - Określanie stopnia odpłatności za leki powinno odbywać się poza lekarskim gabinetem, bo podstawowym zadaniem lekarza jest leczenie. Stopień odpłatności mógłby być określany na poziomie apteki – wskazuje M. Hamankiewicz.

Zmian na receptach nie będzie ale możliwe inne ułatwienia

Jak informuje nas MZ, przy pracach nad dużą nowelizacją Prawa Farmaceutycznego rozważane jest przyjęcie nowych rozwiązań lub też modyfikację obecnie obowiązujących przepisów tak, aby ułatwić lekarzom wykonywanie ich zawodu. Niemniej jednak nie jest planowane zlikwidowanie obowiązku umieszczania na recepcie poziomu odpłatności. Jak tłumaczy MZ, związane jest to przede wszystkim z faktem, że farmaceuta musi wiedzieć, czy wskazania do refundacji wystąpiły, a taką wiedzę posiada tylko osoba wystawiająca receptę. Lekarz potwierdza zaordynowanie leku w dokumentacji medycznej.

Wskazania refundacyjne nie są powiązane z kodem ICD10 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, stąd też nie jest możliwe wyznaczenie innego sposobu określania prawa pacjenta do leku refundowanego jak tylko poprzez wskazanie prawidłowego poziomu odpłatności – wyjaśnia MZ i przypomina, że aby ułatwić lekarzom zasady wystawiania recept, w nowelizacji ustawy refundacyjnej wprowadzana została możliwość obejmowania leków refundacją w pełnym zakresie wskazań. To spowoduje, że leki o ugruntowanej pozycji na rynku będą mogły być przepisywane pacjentowi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez konieczności odnoszenia się do Charakterystyki Produktu Leczniczego – podkreśla MZ.

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

cerber Środa, 15 Marca 2017, 13:33
To powiazcie to z kodami a nie jak wam si epodoba touznajecie!!!!!!!!!!!!!