Polska pomaga uporządkować rynek leków w Mołdawii

15 Marca 2017, 10:08

Projekt Współpracy Bliźniaczej finansowany ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez okres około 24 miesięcy. Głównym celem tego wartego 1,1 mln euro projektu jest wzmocnienie nadzoru nad produkcją leków, dopuszczaniem do obrotu i monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii.

Współpraca między polskim Urzędem Rejestracji Leków, a jego odpowiednikiem na Litwie i w Mołdawii ma także dotyczyć dystrybucji i polityki cenowej oraz wyrobów medycznych  w zakresie nadzoru nad rynkiem, monitorowania bezpieczeństwa i rejestracji, jak również badań klinicznych i działalności farmaceutycznej.

Regulacje jak w Unii Europejskiej

Wraz z zakończeniem tego projektu mołdawska agencja leków powinna mieć takie same możliwości regulacyjne, jakimi dysponują podobne agencje w krajach Unii Europejskiej. - Projekt ten dowodzi, że partnerstwo sąsiedzkie, jakie funkcjonuje pomiędzy Polską a Litwą, może być korzystne nie tylko dla obywateli tych państw, ale również dla państw stowarzyszonych z UE, z ogromnym wpływem na ich system regulacyjny, ramy prawne i lepszy dostęp do bezpiecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w przyszłości - przyznał prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

 

Aleksandra Smolińska

Źródło: URPL

Foto: URPL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz