W Warszawie będą kształcić lekarzy na wypadek terroryzmu

15 Marca 2017, 12:19

Dwie warszawskie placówki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny utworzą Wydział Medyczny. Nowy ośrodek będzie edukować cywili, którzy zostaną przygotowani m.in. do profesjonalnego reagowania na współczesne zagrożenia związane z terroryzmem czy konfliktami o charakterze hybrydowym. 

Za kształcenie odpowiadać będą specjaliści z Wojskowego Instytutu Medycznego. Natomiast wykładowcy reprezentujący UKSW zadbają o wykształcenie w studentach właściwej postawy etycznej niezbędnej do pracy z osobami potrzebującymi pomocy medycznej. Otwarcie Wydziału Medycznego przy UKSW planowane jest w ciągu dwóch lat.

Doświadczenie w parze z nowoczesną technologią

- Współpraca UKSW i WIM pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego w obszarze nauk medycznych. Przedstawiciele WIM zaangażowani w projekt otrzymają dostęp do naszych nowoczesnych laboratoriów chemicznych i biologicznych, co jest ważne dla prowadzenia badań podstawowych. Uniwersytet skorzysta zaś z wieloletniego doświadczenia WIM w zakresie praktycznego wykorzystania i wdrażania wyników badań naukowych. Przy konstruowaniu programu dydaktycznego będziemy dążyć do zwiększenia liczby godzin z zakresu nauk humanistycznych w procesie kształcenia – wyjaśnia ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Zwiększy się poczucie bezpieczeństwa Polaków

- Kształcąc kadry medyczne chcemy wykorzystać doświadczenia, jakie personel WIM wyniósł ze służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych oraz z niesienia pomocy rannym żołnierzom oraz naszym rodakom będącym ofiarami zamachów terrorystycznych. Wielu z nich leczyliśmy w szpitalu na Szaserów. Oferta, którą stworzymy wspólnie z UKSW nie będzie powieleniem zadań Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu w Łodzi, kształcącego lekarzy wojskowych. Chcemy jednak, aby nasi absolwenci potrafili profesjonalnie odpowiedzieć na zagrożenia jakie niosą m.in. z terroryzm czy konflikty o charakterze hybrydowym. W ten sposób pragniemy zwiększać poczucie bezpieczeństwa Polaków – dodaje gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Aleksandra Smolińska

Źródło: WIM

Foto: WIM/Piotr Bławicki

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz