Jakie są skutki ustawy refundacyjnej? Jest już sprawozdanie MZ

16 Marca 2017, 16:37

Z trzyletnim opóźnieniem, ministerstwo zdrowia przygotowało wreszcie oficjalne sprawozdanie z funkcjonowania ustawy refundacyjnej. To pierwszy taki dokument urzędowy od czasu wejścia w życie ustawy. Jak się można spodziewać, obecne kierownictwo MZ przygotowując to opracowanie, nie oszczędza ekipy PO, która ustawę uchwaliła i wprowadzała. 

Ministerstwo zdrowia generalnie negatywnie ocenia funkcjonowanie ustawy refundacyjnej. Nic dziwnego, skoro nowe kierownictwo MZ musiało ocenić regulacje przygotowane i wdrożone przez poprzednią ekipę z Miodowej. W takiej sytuacji być może trudno o obiektywizm. Z drugiej strony ministrowie zdrowia z rządu PO-PSL mieli czas na przygotowanie podsumowania zanim jeszcze ich rządy w MZ dobiegły końca. Faktem jest również, że wiceminister Krzysztof Łanda, który w Ministerstwie po części odpowiada za politykę lekową, już od dawna krytykował część zapisów ustawy refundacyjnej.

Łyżka dziegciu w beczce miodu czy odwrotnie?

- Ta ustawa nie jest tak zła, jak bardzo złe było jej wprowadzanie w życie. Tworzenie list pod ogromną presją, błędna interpretacja i chaotyczne wdrażanie tego prawa. To jest beczka miodu, do której ktoś wlał kilka łyżek dziegciu – mówił rok temu wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda w rozmowie z Rzeczpospolitą. Zdaniem obecnego kierownictwa MZ, ustawa rozwiązała wprawdzie wiele istotnych problemów i dostosowała proces refundacji i ustalania cen leków do unijnych wymogów, ale z drugiej strony ma braki, które rodzą społeczne nierówności. Wśród nich ministerstwo zdrowia wymienia np.: brak indywidualnego podejścia do leków sierocych, a także ograniczenia dostępu do stosunkowo tanich leków, które przed wejściem w życie ustawy były refundowane we wszystkich wskazaniach.

Dopłaty pacjentów spadły, ale …nie spadły

Do pozytywnych skutków obowiązywania ustawy refundacyjnej Ministerstwo Zdrowia zalicza m.in. zracjonalizowanie wydatków NFZ na leki, wyeliminowanie z rynku promocji typu leki „za 1 grosz”, wprowadzenie jasnych zasad refundacji i ustabilizowanie budżetu na leki. Jednocześnie, zdaniem MZ, zaoszczędzone dzięki ustawie środki nie były przeznaczane na refundację nowych leków, przez zbyt niskie ceny leków zwiększył się nielegalny wywóz za granicę, a dopłaty pacjentów do medykamentów realnie nie spadły.

Dane przytoczone w podsumowaniu pokazują jednak, że po wejściu w życie ustawy refundacyjnej dopłaty pacjentów do leków zaczęły się obniżać. Wskaźnik współpłacenia za leki zrefundowane w ciągu 2,5 roku (od stycznia 2012 roku do czerwca 2014 roku) rozumiany jako średnia dopłata pacjenta w aptece spadł o 3,31 pp., a w ciągu 2 lat (od lipca 2012 roku do czerwca 2014 roku) średnia dopłata pacjenta do leków zrefundowanych przez NFZ liczona łącznie dla leków zrefundowanych w ramach listy aptecznej, programach lekowych i chemioterapii spadła o 2,16 pp.

Co dalej planuje MZ?

Ocena funkcjonowania ustawy refundacyjnej doprowadziła Ministerstwo do wniosku, że konieczne jest przeprowadzenie dużej nowelizacji, która uzupełni braki i poprawi błędy w obowiązującej wersji ustawy. Zdaniem MZ, zasadne jest także poszukiwanie kolejnych mechanizmów zwiększania dostępności leków dla pacjentów, w tym nowych, innowacyjnych terapii oraz zmniejszania kosztów współpłacenia. Niezbędne jest również bliższe związanie polityki lekowej z polityką rozwoju państwa, gdyż są to w dużej mierze naczynia połączone. Jak twierdzi MZ, wiele z tych działań jest już w trakcie realizacji. 

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz