Lekarze: wciąż nie wiadomo kto ma stwierdzać zgon

21 Marca 2017, 12:54

Brak nowych, dostosowanych do rzeczywistości, przepisów na temat stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu, powoduje liczne nieporozumienia – uważają lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. 

Dotyczy to również urzędników, którzy – jak wskazują lekarze – często mają kłopot z właściwą interpretacją aktualnie obowiązujących przepisów. Zdaniem Federacji Porozumienie Zielonogórskie, brak nowych regulacji dotyczących zasad  stwierdzania zgonu powoduje, że od lekarzy rodzinnych błędnie oczekuje się tych świadczeń w sytuacjach, gdy nie jest to ich obowiązkiem.

Lekarze przytaczają przykłady

W jednej z miejscowości policja znalazła zwłoki mężczyzny. Funkcjonariusze nie stwierdzili śladów przestępstwa, ale ponieważ konieczne było formalne stwierdzenie zgonu, przekazali sprawę Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Urzędnicy MOPS potwierdzili w jednej z przychodni POZ, że zmarły złożył w niej deklarację wyboru lekarza. Zostali też poinformowani, że zgodnie z przepisami to nie lekarz z przychodni jest zobowiązany stwierdzać zgon pacjenta. Mimo to pracownice MOPS zjawiły się w gabinecie lekarza, domagając się przeprowadzenia tej czynności. Powoływały się one na informacje, uzyskane z miejscowym oddziale NFZ. I to właśnie najbardziej niepokojący aspekt tej sprawy – uważają lekarze.

Stwierdzanie zgonów nie jest świadczeniem gwarantowanym

Po tym zdarzeniu szef przychodni zwrócił się do dyrektora oddziału NFZ ze skargą na urzędników oraz prośbą o poinstruowanie pracowników NFZ o regulacjach prawnych obowiązujących w kwestii stwierdzania zgonów. W swoim piśmie wyraźnie też podkreślił, że stwierdzanie zgonów nie jest świadczeniem gwarantowanym, NFZ go nie finansuje, a umowa między NFZ a podmiotami leczniczymi go nie obejmuje.          

Co na to MZ?

Według ostatniej interpretacji Ministerstwa Zdrowia, zawartej w odpowiedzi na pismo prezesa Porozumienia Zielonogórskiego Jacka Krajewskiego, w wątpliwych prawnie sytuacjach osobą uprawnioną do stwierdzania zgonu nie jest „z urzędu” lekarz POZ. Osobę uprawnioną mają wskazywać władze powiatu, na terenie, którego stwierdzono zgon.

AS

Źródło: FPZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz