Czy farmaceuci powinni zarabiać tyle co lekarze?

23 Marca 2017, 13:40

Tego zdania jest prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. W piśmie do wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, NRA apeluje o zrównanie poziomu minimalnych wynagrodzeń przewidzianych dla lekarzy i farmaceutów szpitalnych w projekcie ustawy, nad którym pracuje MZ.

„Proponujemy, aby akt normatywny określający sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przyjmował zasadę, że osoby wykonujące zawód farmaceuty są traktowane na takich zasadach, jak osoby wykonujące zawód lekarza” – czytamy w liście prezes NRA do wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko.

Podobne zawody, podobne wynagrodzenie

Jak wskazuje prezes NRA, zasady kształcenia lekarzy i farmaceutów są bardzo podobne. Podobna jest także odpowiedzialność w obu tych zawodach. „ W zakresie wysiłku wkładanego w pracę, farmaceuci pomimo częściowo odmiennego charakteru świadczonych usług farmaceutycznych, również wkładają wiele sił i pracy w wykonywanie swojego zawodu.” – czytamy. Prezes samorządu aptekarskiego przypomina także o tym, że farmaceuci szpitalni sprawują nadzór nad olbrzymimi środkami finansowymi. „Koszty związane z zakupem leków i wyrobów medycznych stanowią kilkadziesiąt procent budżetu szpitala.” – przypomina prezes NRA.

„Kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego polskim pacjentom, mając na względzie analogiczne wymagania, odpowiedzialność i wysiłek wymagane do wykonywania zawodów lekarza i farmaceuty, należy wprowadzić mechanizmy zapewniające równorzędne traktowanie tych grup zawodowych” – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Co na to MZ?

„Jestem przekonana, że przy ścisłej współpracy Ministerstwa Zdrowia z poszczególnymi środowiskami zawodowymi, zatrudnionymi w podmiotach leczniczych, uda się wypracować takie rozwiązania, które udoskonalą aktualny system i przyniosą wiele dobrych zmian ustawowych”. – odpowiada na apel Naczelnej Rady Aptekarskiej wiceminister zdrowia Józefa Szczurek Żelazko.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach trafił już do KPRM, ale wciąż czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Dokument od początku wzbudza wiele kontrowersji – również w samym rządzie. W trakcie konsultacji uwagi do projektu zgłosiło Ministerstwo Finansów. Obawy MF dotyczyły nadmiernego obciążania dodatkowymi kosztami placówek medycznych, których kondycja finansowa i tak pozostawia wiele do życzenia. Pod własnym projektem ustawy o płacach minimalnych podpisy zbierają związki zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIA

Polecamy także:

  • O tym ile chcą zarabiać pracownicy medyczni, pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz