Prezydenccy eksperci krytycznie o reformie zdrowotnej

24 Marca 2017, 13:36

W systemie brakuje pieniędzy, nie wiadomo jakie będą efekty ustawy o sieci szpitali i innych projektów, nad którymi pracuje MZ - to główne zarzuty prezydenckich ekspertów do zdrowotnej reformy przygotowanej przez rząd PiS. Omawiali je wczoraj podczas Rady Dialogu Społecznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele pracodawców, pracowników i rządu. Rada została powołana przez prezydenta w październiku 2015 roku.

 

Strona reprezentująca pracowników i przedstawiciele pracodawców Rady Dialogu Społecznego podpisali wspólną uchwałę. Wskazują w niej na najważniejsze cele reformy ochrony zdrowia. 

Służba zdrowia wymaga dofinansowania

Za jedną z najważniejszych kwestii RDS uznała zagwarantowanie stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat. W ocenie środowiska pracodawców i pracowników konieczne jest też ponowne dokonanie oceny zasad i celów wdrażanej reformy oraz korekta projektu pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa w zakresie poziomu świadczeń zdrowotnych w Polsce po reformie i w trakcie jej wdrażania.

Strona społeczna domaga się także możliwości zapoznania się z całym planem reformy - np.: poprzez tworzenie  kompletu przepisów wykonawczych do projektów ustaw. Chce także planu wsparcia dla każdej zmiany systemowej w postaci monitoringu i pilotażu.

Kadry medyczne, leki i opieka nad seniorami

Zdaniem RDS konieczne jest także oszacowanie potrzeb kadrowych systemu opieki zdrowotnej w perspektywie długofalowej, w celu opracowania strategii uwzględniającej bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Rada zwraca również uwagę na opiekę nad osobami starszymi i wskazuje na potrzebę opracowania i wprowadzenia instytucjonalnych zmian systemowych w zakresie różnych form opieki nad seniorami w kontekście starzenia się społeczeństwa,

Rada oczekuje także przygotowania we współpracy ze stroną społeczną strategicznego dokumentu ,,Polityka lekowa państwa i systematycznego zwiększania środków finansowych z budżetu państwa na zadania inspekcji sanitarnej, publicznej służby krwi i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez uczelnie medyczne i jednostki naukowo - badawcze.

Jakie skutki przyniesie sieć szpitali?

W uchwale dotyczącej sieci szpitali strona społeczna Rady Dialogu Społecznego wyraziła oczekiwania dotyczące zagwarantowania, że dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych zostanie utrzymana przynajmniej na obecnym poziomie.

Strona społeczna oczekuje przedstawienia przez rząd rzetelnej oceny skutków regulacji i sposobów wprowadzania ustawy w życie. Zdaniem RDS ważne jest także przedstawienie korelacji ustawy o sieci z innymi projektami, nad którymi pracuje MZ, np.: o płacach minimalnych w ochronie zdrowia, ustawą o jakości, czy projektem o Narodowej Służbie Zdrowia. Strona społeczna domaga się także przedstawienia harmonogramu prac legislacyjnych i przewidywanych kosztów związanych z reorganizacją systemu ochrony zdrowia wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2015 roku. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Foto: RDS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz