Niepewna przyszłość lekarzy specjalistów?

27 Marca 2017, 13:17

Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia zasad funkcjonowania i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w którą powstająca sieć szpitali może uderzyć rykoszetem – uważają lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

W sieci znajdą się nie tylko szpitale, ale też specjalistyczne przychodnie przyszpitalne, które częściowo mają być finansowane w trybie pozakonkursowym. Z założenia ma się to przyczynić do lepszej opieki nad pacjentami przed i po hospitalizacji.

Diabeł tkwi w szczegółach

- Sama idea, by uporządkować w ten sposób przepływ pacjentów, jest słuszna - uważa ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik. - Jednak wiele zależy od szczegółowych rozwiązań. Do tej pory nie wiadomo, czy poradnie przyszpitalne będą finansowane w części pozakonkursowej z budżetu przeznaczonego na specjalistykę realizowaną poza poradniami przyszpitalnymi (czyli kosztem AOS), a jeśli tak, to w jakim procencie.

Preferowane przychodnie przyszpitalne

Kolejna sprawa według lekarzy z FPZ, to obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu konkursowym przy zawieraniu umów w zakresie AOS. Poradnie przyszpitalne są w nim preferowane w wielu istotnych kryteriach: lokalowych, sprzętowych i kadrowych. Zdaniem FPZ, to rozporządzenie wymaga zmiany, bo w obecnej formie spowoduje upadek wielu poradni specjalistycznych funkcjonujących w przychodniach, co odbędzie także ze szkodą dla pacjentów, spośród których tylko część wymaga hospitalizacji, a więc i opieki okołoszpitalnej.

Odroczenie „egzekucji” AOS

- Reforma poradni przyszpitalnych nie może się odbywać kosztem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na zmianę zasad zawierania umów w AOS jest jeszcze czas - tegoroczne konkursy zostały odroczone i odbędą się w przyszłym roku – wskazują lekarze i przypominają, że taka decyzja została podjęta pod naciskiem środowiskowym, m.in. Porozumienia Zielonogórskiego, które dwukrotnie występowało w tej sprawie do ministra zdrowia - zauważa Andrzej Zapaśnik. - To niewątpliwy sukces, bo gdyby doszło do organizowania konkursów po wejściu w życie sieci szpitali na obecnych zasadach, powstałby ogromny chaos. Liczymy na to, że nie jest to tylko odroczenie „egzekucji” AOS, ale że nowe kryteria ocen będą wnikliwie przemyślane i dostosowane do obecnie wprowadzanych zmian systemowych – dodaje ekspert FPZ.

Aleksandra Smolińska

Źródło: FPZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz