TK znów zajmie się jawnością pytań egzaminacyjnych

28 Marca 2017, 13:34

Naczelna Rada Lekarska już po raz drugi złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ograniczających dostęp do pytań z egzaminów lekarskich.

Pierwsza sprawa w Trybunale Konstytucyjnym zakończyła się wygraną Naczelnej Rady Lekarskiej. W czerwcu ubiegłego roku TK uznał za niezgodne z Konstytucją poprzednio obowiązujące ograniczenia dostępu do pytań z LEK, LDEK i PES.

W międzyczasie zmieniły się przepisy

Przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zdecydowano, że udostępnienie pytań w trybie dostępu do informacji publicznej jest możliwe dopiero po upływie 5 lat od daty egzaminu. Przed upływem 5 lat dostęp do pytań przysługuje wyłącznie osobie przystępującej do egzaminu i tylko w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych.

Pytania mają być jawne

Zdaniem samorządu lekarskiego, wprowadzone zmiany w ustawie miały na celu ominięcie zasad opisanych przez Trybunał Konstytucyjny w czerwcu ubiegłego roku pomimo zwrócenia uwagi legislatorów Sejmu RP i Senatu RP na niekonstytucyjność wprowadzanych zmian. NRL oczekuje, że Trybunał Konstytucyjny podtrzyma swoje z czerwca 2016 r. i tym razem już w sposób jednoznaczny i niepodważalny wyjaśni, że pytania testowe z egzaminów LEK, LDEK i PES, które się już odbyły, mają być jawne.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Foto: TK/Adam Jankiewicz

Polecamy także:

  • O jawności pytań egzaminacyjnych pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz