AOTMiT ponownie wyceni opiekę długoterminową

29 Marca 2017, 11:13

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie się wyceną świadczeń w opiece długoterminowej. Dane od szpitali będą zbierane do 3 kwietnia.

Tym razem AOTMiT planuje wycenę opieki długoterminowej. Dotyczy to świadczeń udzielanych przez zakłady opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów z AIDS lub zakażonych HIV, a także przez placówki opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży.

W przypadku pielęgniarskiej opieki długoterminowej AOTMiT już raz zaproponował zwiększenie obecnie obowiązujących taryf o połowę. Docelowe stawki miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Aleksandra Smolińska

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

HLHS.pl Środa, 29 Marca 2017, 11:32
Czy ponownej wycenie podlegać będzie także kardiologia i kardiochirurgia dziecięca? Wiodące ośrodki z Warszawy, Krakowa, czy też Łodzi , gdzie operowanych i leczonych jest większość dzieci z wrodzonymi wadami serca powinny mieć zapewnione odpowiednie środki umożliwiające długoterminowe leczenie tych dzieci.