Szpitale zadłużone już na ponad 11,2 mld zł

30 Marca 2017, 9:19

Najnowsze dane dotyczące zadłużenia szpitali podała wczoraj wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. Ogólna kwota szpitalnych zobowiązań przekroczyła już 11 mld zł.

Jak poinformowała wiceminister zdrowia, która w MZ odpowiada m.in. za budżet i finanse, zobowiązania szpitali na koniec 2016 roku wyniosły 11,2 mld zł, czyli o 400 mln zł więcej niż rok wcześniej. W tym zobowiązania wymagalne osiągnęły wartość 1,8 mld zł.

Zobowiązania instytutów ministra zdrowia 1,2 mld zł

- Należy zauważyć, że w tej kwocie mieszczą się zobowiązania instytutów podległych pod ministra zdrowia, które nie są w sektorze finansów publicznych – wyjaśniła wiceminister zdrowia. Zobowiązania instytutów wyniosły 1,2 mld zł, w tym zobowiązania wymagalne blisko 101 mln zł. Były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu leków, materiałów medycznych czy sprzętu i zakupu usług obcych.

To wstępne dane, ponieważ trwa jeszcze procedura zatwierdzania sprawozdań finansowych szpitali, ale można się spodziewać, że ostateczne kwoty nie będą się wiele różnić od tych, które podała wiceminister zdrowia. Dla porównania, w roku 2015 zadłużenie szpitali ogółem wynosiło 10,8 mld zł, w 2014 - 10,3 mld zł, a w 2013 - 9,9 mld zł.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz