Pielęgniarki mogą stracić obiecane podwyżki?

30 Marca 2017, 14:24

Mamy wielkie obawy czy niejako „przy okazji” realizacji reformy systemu opieki zdrowotnej, którego częścią jest likwidacja NFZ nie dojdzie do sytuacji, że Rząd RP i Minister Zdrowia wycofa się po 31 grudnia br. z realizacji obowiązków wynikających z zawartego Porozumienia – pisze Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w liście do ministra K. Radziwiłła. 

Jak tłumaczą pielęgniarki i położne ze związku zawodowego, ich obawy są uzasadnione, bo w ogłoszonej Narodowej Strategii Zdrowia, według której NFZ ma być zastąpiony nowym płatnikiem, nie ma żadnej informacji, że porozumienie z pielęgniarkami zostanie podtrzymane. I żądają potwierdzenia podwyżek na piśmie.

Co na to MZ?

W odpowiedzi na apel pielęgniarek ministerstwo uspokaja, że niezależnie od rodzaju płatnika i formy płatności, podwyżki wynikające z porozumienia z 2015 roku będą realizowane. MZ przypomina także o trwających pracach nad projektem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. „Przepisy tej ustawy będą stanowić nie tylko gwarancję stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ale również czynić zadość postulatom usankcjonowania w akcie rangi ustawowej wzrostów wynagrodzeń pielęgniarki i położnej zawartych obecnie tylko w akcie prawnym rangi rozporządzenia.” – informuje wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Czego dotyczyło porozumienie między rządem i pielęgniarkami?

Przypomnijmy, że zgodnie z porozumieniem, średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarki i położnej ma wynosić : 400,00 zł od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., 800,00 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., 1200,00 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., 1600,00 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W POZ świadczenia pielęgniarek i położnych mają być objęte zwiększonym finansowaniem poprzez wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Wstrzymanie podwyżek oznacza strajk

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie nie zaakceptuje i nie pozwoli na żadną zmianę przepisów, które skutkować by miały zaprzestaniem finansowania stopniowego wzrostu wynagrodzeń reprezentowanej przez nas grupy zawodowej pielęgniarek i położnych od 01.01.2018 r. – czytamy w liście do MZ. „Jeżeli zatem obecny Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowałby się odebrać przy okazji przeprowadzania reformy w ochronie zdrowia nasze prawa nabyte, to OZZPiP nie bierze żadnej odpowiedzialności za eskalacje protestów jakie mogą spontanicznie wybuchnąć na terenie całego Kraju. Ewentualne zaniechanie obiecanej i gwarantowanej dalszej wypłaty wzrostu wynagrodzeń było by zamachem na prawa nabyte przez wszystkie pielęgniarki i położne w Polsce.” – piszą pielęgniarki i położne z OZZPiP do ministra zdrowia K. Radziwiłła.

Aleksandra Smolińska

Źródło: OZZPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz