Tylko 55 proc. lekarzy ujawnia ile zarabia w firmach farmaceutycznych

31 Marca 2017, 9:17

Nowa analiza organizacji badawczej RAND Europe ujawniła, iż tylko 55 proc. pracowników ochrony zdrowia wyraziło zgodę na opublikowanie danych ujawniających otrzymane wynagrodzenia za pracę w koncernach farmaceutycznych, w 2015 r.

Początkowo szacowano, że około 70 proc. badanych zgodzi się na publikację wynagrodzeń. Ostateczne odnotowano dużo mniejszą liczbę.

Czemu ma służyć publikacja wynagrodzeń?

Inicjatywa zakrojona na skalę europejską, ma zwiększyć przejrzystość w ramach współpracy lekarzy z firmami farmaceutycznymi a w konsekwencji wpłynąć na poprawę opieki nad pacjentami.

W 2016 r. sondaż przeprowadzony dla Stowarzyszenia Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego (ABPI), wykazał iż 89 proc. badanych opowiedziało się za ujawnieniem wynagrodzeń płynących z firm farmaceutycznych. Około 2/3, tj. 64 proc. zgodziło się z opinią, że informacje te powinny być publicznie dostępne. 26 proc. ujawnienie zarobków uznała za zbędne, zaś 24 proc. uważało, że dane te mogą niekorzystnie wpłynąć na innowacyjność koncernów. Tylko 26 proc. badanych przyznało, że publikacja wynagrodzeń nie wpłynie w żaden sposób, tzn., że po prezentacji ich relacje z firmami nie ulegną zmianie.

- Naszym celem jest aby 100 proc. brytyjskich pracowników służby zdrowia, którzy współpracują z firmami farmaceutycznymi w obszarach takich jak opracowywanie leków oraz poprawa leczenia pacjentów wyrażało zgodę publikować takie dane, mówi szef ABPI, Mike Thompson. Będziemy kontynuować współpracę z NHS. Pracujemy z naszymi europejskimi kolegami, aby prezentowane w przyszłości statystyki były jak najbardziej spójne, dodaje.

Ile przemysł farmaceutyczny wydaje na współpracę z lekarzami?

Według danych, przemysł farmaceutyczny na współpracę z profesjonalistami i organizacjami wydał w sumie 363 mln funtów, gdzie kwota na czerwiec 2016 r. wyniosła 340,3 mln funtów. 254 mln wykorzystano zaś na działania związane z badaniami i rozwojem nowych leków.

Anna Grela

Źródło: PharmaTimes

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz