Coraz większe oszczędności w brytyjskiej służbie zdrowia

03 Kwietnia 2017, 9:18

Badanie przeprowadzone przez NHS Providers ujawniło, że ogromne naciski na oszczędności w służbie zdrowia są coraz większe. Rozgorzała dyskusja nad tym, czy w służbie zdrowia sprawdzają się klasyczne zasady ekonomii.

Stowarzyszenie wysłało ankietę do dyrektorów finansowych i dyrektorów szpitali NHS w Anglii i otrzymało odpowiedzi od 99 ankietowanych, co stanowi około 42 procent sektora usługodawców.

NHS Improvement poprosiło ich, aby dokonać bardziej rygorystycznych oszczędności w ramach programu poprawy kosztów (CIP), który odzwierciedla koszty jako procent rocznych przychodów. Podmioty, które nie zgadzają się na to lub zrobiły niedostateczne oszczędności, nie będą mogły uzyskać dostępu do dodatkowych funduszy w celu wsparcia transformacji.

Oszczędności kosztem jakości usług

Według badania średnia poprawa kosztów wymagana w tym roku wynosiła 4 procent. Pokazało to również, że w przypadku podmiotów, które zgodziły się na oszczędnosci (70 procent), średni procent oszczędności wyniósł 4,2 procent, podczas gdy dla tych, które tego nie zrobiły (30 procent) było to odpowiednio 6,4 procent. Warto zauważyć, że 5 procent szpitali i podmiotów biorących udział w badaniu poproszono o oszczędności przekraczające 9 procent.

NHS Providers stwierdziło, że podmioty, które nie zgadzają się na oszczędności, opisywały je jako nierealistyczne niewykonalne i nie do przyjęcia.

—Fakt, że NHS Improvement stwierdził, że 30 procent usługodawców musi dokonać 6.4-procentowej poprawy kosztów wyraźnie pokazuje, że sytuacja w bieżącym roku jest faktycznie trudna finansowo. W takich okolicznościach z perspektywy zarządzania nie jest zaskakujące, że ci usługodawcy nie byli w stanie zgodzić się na te sumy — powiedział Edward Cornick doradca ds. polityki finansowej NHS.

—Wkraczamy w rok, kiedy dostawcy zostają poproszeni o oszczędności, które mają większe rozmiary niż w jakimkolwiek innym czasie w historii 70 lat NHS —dodaje Cornick.

Specjalne środki

Wyniki badania opublikowano w raporcie NHS Improvement, który ogłosił, że trzy nowe instytucje finansowe — St George's University Hospital NHS Foundation Trust, North Lincolnshire i Goole NHS Foundation Trust oraz University Hospitals of North Midlands NHS Trust — zostały objęte specjalnym programem finansowym

—Te podmioty nie nadążyły za ustalonymi prognozami wydatków i przewidują łączny deficyt w wysokości 145 milionów funtów—powiedział Cornick.

—Wiemy, że popyt na pacjenta jest wysoki i że są to trudne czasy dla NHS, dlatego ważne jest to, aby trzymać nacisk na ich finanse. Wiemy, że zaufanie do realizacji naszych planów finansowych zapewnia również lepszą jakość usług dla pacjentów —zauważył Jim Mackey, prezes NHS Improvement.

W latach 2016/17 NHS oszczędził około 100 milionów funtów. Według NHS trzy podmioty, które otrzymają specjalne środki finansowe, nie są w stanie zrealizować swoich celów oszczędnościowych, a dodatkowe środki będą skutecznym sposobem na wsparcie ich w tych zadaniach.

Niall Dickson, dyrektor generalny NHS Confederation, reprezentujący organizacje służby zdrowia w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, powiedział —Jest to kolejny dowód na to, że struktury NHS pracują bez przerwy, aby utrzymać wysoki poziom usług, ale też na to, że sytuacja finansowa jest niewiarygodnie napięta.

Ostrzega, że ​​istnieje realne niebezpieczeństwo, że  wysiłki, aby uczynić opiekę zdrowotną  bardziej zrównoważoną, zostaną wykolejone, chociaż podejmowane są wszelkie starania, aby utrzymać obecną troskę i zmniejszyć koszty.

Rośnie świadomość, że same pieniądze nie rozwiążą problemu, a system opieki zdrowotnej musi zostać przeprojektowany, ponieważ nie jest odpowiedni do celu i nie może podlegać zwykłym regułom ekonomii.

Magdalena Mroczek

Żródło:  pharmatimes.com

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz