Prezydent podpisał zmiany w onkopakiecie

03 Kwietnia 2017, 10:29

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która wprowadza zmiany w tzw. pakiecie onkologicznym. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2017 r.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów – uproszczenia sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz uproszczenia tej karty z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania.

Ułatwienia w sprawozdawczości

Placówki medyczne nie będą już musiały co miesiąc przekazywać właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń (danych osób oczekujących, liczby oczekujących i średniego czasu oczekiwania itp.). Nowela znosi również obowiązek przekazywania do NFZ co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie, w którym możliwe jest udzielenie świadczenia. W zamian za to ustawa nakłada na świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego obowiązek corocznego obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Uproszczenia w karcie DiLO i nowe uprawnienia dla ministra

Ustawa uprawnia do wydania karty DiLO również lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu, oraz lekarza udzielającego świadczeń w ramach programów zdrowotnych. Zmienia też zakres danych wpisywanych do karty.

Nowela przyznaje też ministrowi zdrowia, po zasięgnięciu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych, możliwość ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny. W przypadku diagnostyki mającej na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego i leczenia mającego na celu wyleczenie tego nowotworu, ww. zalecenia będą ogłaszane obowiązkowo.

POZ bez wskaźnika rozpoznawalności nowotworów

Nowela znosi też stosowanie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (po przekroczeniu minimalnej wartości tego wskaźnika lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów). Uchylono także przepisy obligujące lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, do dokonywania zgłoszenia Kart Zgłaszania Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Aleksandra Smolińska

Źródło: prezydent.pl

Foto: KPRP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz