Prezydent podpisał ustawę dot. zasad stwierdzania zgonu

05 Kwietnia 2017, 11:40

Nowelizacja dotyczy m.in. przeniesienia przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu poprzedzającego pobranie narządów, z ustawy transplantacyjnej do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. O taką zmianę postulowało środowisko lekarskie. 

Poza tym ustawa inaczej niż dotychczas, określa skład zespołów lekarzy, które mają za zadanie stwierdzenie zgonu. Wzorem większości krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady, wprowadza się składy 2-osobowe (obecnie są to 3-osobowe składy w przypadku śmierci mózgu).

Wymagania dla lekarzy stwierdzających zgon

Ustawa wskazuje jednocześnie wymagania, jakie muszą spełnić lekarze powołani do stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, poprzedzającego pobranie narządów. W przypadku stwierdzania śmierci mózgu jest to 2 lekarzy specjalistów, posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii.

W przypadku stwierdzania nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów jest to 2 lekarzy specjalistów, posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: prezydent.pl

Foto: KPRP/Eliza Radzikowska-Białobrzewska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz