Gabinet Cieni BCC podsumowuje pracę MZ

06 Kwietnia 2017, 11:58

Wycofanie się MZ z projektu usunięcia ze sprzedaży aptecznej suplementów diety i kosmetyków oraz powołanie w ramach Rady Dialogu Społecznego Podzespołu ds. reformy ochrony zdrowia – to zdaniem Gabinetu Cieni BCC pozytywne działania ministerstwa zdrowia w ostatnich miesiącach. Ale lista działań krytykowanych przez przedsiębiorców jest znacznie dłuższa. 

Gabinet Cieni BCC uważa, że konieczna jest ponadpartyjna debata na temat finansowania ochrony zdrowia, a zadeklarowany przez MZ wzrost nakładów jest zdecydowanie niewystarczający. Jak wskazuje minister zdrowia w Gabinecie Cieni BCC, Anna Janczewska-Radwan, w ostatnim czasie pojawiły się, poza kolejkami do lekarzy specjalistów, również kolejki na poziomie POZ w związku z występującymi coraz częściej brakami kadrowymi. Ani ustawa o sieci, ani tzw. kompleksowa opieka zdrowotna, nie zlikwiduje tej coraz większej poczekalni dla pacjentów do wielu świadczeń zdrowotnych – uważa Janczewska-Radwan. Według BCC jedna z recept na rozładowanie kolejek i dofinansowanie ochrony zdrowia mogłoby być  wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Kuleje polityka lekowa i informatyzacja

Przedsiębiorcy czekają też aż MZ przygotuje w końcu strategiczny dokument „Polityka lekowa państwa” oraz przyspieszy prace nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawą o refundacji leków. Jak wskazuje BCC, zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa, nowe uwarunkowania na rynku farmaceutycznym, potrzeba rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków wymagają szybkiej nowelizacji tego dokumentu. Potrzeba też pilnie zdecydować czy projekt informatyzacji ochrony zdrowia powinien nadal pozostać tylko w gestii MZ. Zdaniem BCC, dotychczasowe, dalece niezadowalające efekty informatyzacji oraz wydane na ten cel środki finansowe sugerują rozważenie dalszego prowadzenia tego bardzo ważnego przedsięwzięcia dla ochrony zdrowia przez kompetentny resort cyfryzacji, we współpracy z resortem zdrowia.

Zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców

Zdaniem ekspertów BCC, zagrożeniem jest miedzy innymi ustawa o sieci szpitali. Ustawa ta może pozbawić publicznego finansowania wiele prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne i stanowi poważne zagrożenie dla ich dalszego istnienia – podkreśla BCC. Przedsiębiorcy krytykują też projekt założeń do ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta. Zakłada on powołanie nowej instytucji – Agencji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która będzie miała za zadanie opracowanie do 2025 roku metodologii oceny jakości w ochronie zdrowia oraz zestawu kryteriów autoryzacji dla świadczeniodawców. Powstaje pytanie po co wydawać tak duże publiczne pieniądze i czekać aż do 2025 roku, skoro można by wzorem pomysłu wicepremiera J. Gowina ogłosić konkurs na ich wypracowanie, co ograniczyłoby ten wydatek do paru milionów złotych – wskazuje BCC.

 

Aleksandra Smolińska

Źródło: BCC

Foto: MZ

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz