Pacjenci krytycznie o sprawozdaniu MZ dot. ustawy refundacyjnej

06 Kwietnia 2017, 13:34

Organizacje pacjenckie oceniły opublikowane niedawno przez ministerstwo zdrowia podsumowanie ustawy refundacyjnej. Zdaniem pacjentów dokument pokazuje brak odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjentów i nieprzejrzysty system finansowania leków. 

- Przedstawiony dokument, podobnie jak raport dotyczący dostępu polskich pacjentów do leków na tle aktualnej wiedzy medycznej, jasno wskazuje, że państwo nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych obywateli, nie gwarantuje należytej opieki w zakresie farmakoterapii, a tym samym nie spełnia swojej podstawowej roli.” – mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

Procedury refundacyjne nie są wystarczająco przejrzyste

Co więcej, system finansowania leków jest nieprzejrzysty dla obywateli ze względu na brak publicznie dostępnych informacji o toczących się postępowaniach lub ich wyniku. Nie da się też ocenić racjonalności wydatków ze względu na brak systemu mierzenia efektywności klinicznej terapii finansowanych ze środków publicznych – wskazują pacjenci.

Stąd środowisko pacjentów nie zgadza się w pełni z pozytywną oceną rządu odnośnie poprawy standardów przejrzystości procesu refundacyjno-cenowego. Ze względu na brak publikacji kluczowych informacji o elementach postępowania refundacyjnego są one przejrzyste tylko dla bezpośrednich uczestników postępowania tzn. Ministerstwa Zdrowia i firm farmaceutycznych, a nie dla pacjentów czy zainteresowanych obywateli – wskazują organizacje.

Brak informacji o kwocie oszczędności i o jej przeznaczeniu

W ocenie ustawy refundacyjnej pacjentów martwi też brak informacji o skali oszczędności oraz planach przeznaczenia oszczędności na dotychczas nierefundowane opcje terapeutyczne. Ich zdaniem koniczna jest nowelizacja ustawy refundacyjnej, która uzupełni braki i poprawi błędy w obecnych przepisach. Pacjenci postulują m.in. stworzenie strategii refundacyjnej państwa i zwiększenie przejrzystości procesów refundacyjnych. Jednocześnie apelują o lepsze wykorzystywanie środków i wprowadzenie wskaźników realizacji celów lub wprowadzenie płatności za efekt. Odpowiednie regulacje prawne w dziedzinie refundacji leków, poparte strategią w tym zakresie, z pewnością będą stanowić krok na drodze do poprawy skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce – podkreślają pacjenci.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Fundacja Alivia

Polecamy także: 

  • O sprawozdaniu MZ z wykonania ustawy refundacyjnej pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz