MZ chce ułatwić zatrudnianie lekarzy z zagranicy

12 Kwietnia 2017, 11:28

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami, dzięki którym w Polsce będzie łatwiej zatrudniać lekarzy z zagranicy. Nowe regulacje mają być wzorowane na rozwiązaniach niemieckich. 

W sprawie braku kadry medycznej w Polsce w Ministerstwie Zdrowia interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak wskazuje Adam Bodnar, niejednokrotnie, by dostać się lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie, pacjenci muszą jeździć do oddalonych miejscowości i czekać dłużej na leczenie.

Sytuację mogłoby poprawić wprowadzenie rozwiązań na wzór niemiecki

W Niemczech cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu tzw. Berufserlaubnis. Jest to forma ograniczonego prawa do wykonywania zawodu. Lekarz może wykonywać swój zawód tylko w tym miejscu i na tym stanowisku, które mu wyznaczono jako miejsce pracy (szpital lub inna jednostka) oraz na warunkach określonych w tym dokumencie (wskazuje się w nim zakres czynności, do wykonywania których dany lekarz jest uprawniony).

Poprawi się dostępność do leczenia?

Jak informuje MZ, w resorcie rozpoczęły się prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarza w określonym miejscu i zakresie. Ta kwestia ma być uregulowana przy okazji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. - Analiza korzyści wynikających z powyższego rozwiązania, w tym zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz neurologii, będzie możliwa po wejściu w życie projektowanych przepisów – informuje MZ.

Najdłuższe kolejki do ortopedów i endokrynologów

Zgodnie z najnowszym Barometrem Fundacji WHC, średni czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne w Polsce wynosi 3 miesiące (stan na luty/marzec 2017 r.). Specjaliści na wizytę, u których odnotowano największe kolejki to: ortopeda (9,5 mies.), endokrynolog (9,4 mies.), angiolog (9 mies.), lekarz chorób zakaźnych (6,9 mies.) i hepatolog (5,7 mies.). Najdłuższe kolejki pozostają jednak w dalszym ciągu zarezerwowane dla protezoplastyki stawu kolanowego (42,9 mies.) i operacji usunięcia zaćmy (22,4 mies.).

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPO, WHC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz