Druzgocący raport NIK na temat szpitala w Grudziądzu

30 Października 2015, 14:08

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu jest w dramatycznej sytuacji. Jak informuje NIK, szpital potrzebuje pilnej pomocy władz miasta i restrukturyzacji. Co ciekawe, to właśnie ten szpital  w kampanii wyborczej w 2011 r. był wykorzystany w spotach Platformy Obywatelskiej jako przykład jednej z wielu ukończonych inwestycji rządu Donalda Tuska. Kampania parlamentarna PO obywała się wtedy pod  hasłem „Polska w budowie”.

Tymczasem z opublikowanego dziś przez NIK komunikatu po przeprowadzonej w szpitalu kontroli, wynika że szpital jest w dramatycznej sytuacji. Wnioski są wręcz druzgocące. Jak czytamy w komunikacie  sytuacja finansowa szpitala pogarsza się z roku na rok. Obecnie zadłużenie sięgnęło już prawie pół miliarda zł, a większość nieruchomości szpitala jest obciążona hipoteką.

NIK ocenia także, że podejmowane w latach 2013-2015 (I połowa) działania, które miały poprawić sytuację szpitala nie doprowadziły do trwałego zmniejszenia jego zadłużenia ani do poprawy płynności finansowej. Dalej NIK ostrzega, że bez rzetelnego wdrożenia programu restrukturyzacji oraz pomocy władz Grudziądza szpital nie będzie mógł samodzielnie funkcjonować. Zwraca także uwagę na ryzyko przejęcia części majątku szpitala przez wierzycieli.

To jedna  z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Kłopoty szpitala mogą jednak skutkować ograniczeniem dostępności do usług medycznych mieszkańcom Grudziądza i wschodniej części  województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdaniem NIK na wysoki stan zadłużenia szpitala złożyły się przede wszystkim:

  • sfinansowana pożyczkami i kredytami o wartości ponad 200 mln zł budowa szpitala, prowadzona w latach 1985-2014. Każdorazowo przy pogarszaniu się sytuacji finansowej placówki zaciągano kolejne pożyczki, coraz wyżej oprocentowane i niejednokrotnie wyłącznie na spłatę wcześniejszych długów.  Doprowadziło to do wzrostu  kosztów finansowych pożyczek i kredytów - z 7 mln zł w 2011 r. do prawie 29 mln zł w 2014 r. Wartość zobowiązań wymagalnych wzrosła z 3 do prawie 39 mln zł. Przy bardzo wysokim zadłużeniu i niskiej płynności finansowej szpital nie regulował swoich zobowiązań terminowo, przez co musiał zapłacić w latach 2013-2014 ponad 5 mln zł odsetek;
  • ograniczone możliwości uzyskania środków z NFZ za tzw. nadwykonania, czyli   procedury medyczne wykonane przez szpital ponad wartość umów zawartych z funduszem.  W latach 2011-2014 (na koniec roku) fundusz był winien szpitalowi za nie od 65,6 mln zł do 105,2 mln zł. Szpital na drodze sądowej dochodzi od NFZ prawie 39 mln zł; 
  • niepełne wykorzystanie potencjału szpitala, ograniczonego poziomem zakontraktowanych przez NFZ świadczeń medycznych. W latach 2013 - 2015 większość oddziałów (71 proc.)  ponosiła straty. W 12 na 35 oddziałów szpitala wykorzystywano mniej niż połowę  łóżek.

Zdaniem NIK sytuację szpitala pogarsza także fakt, że prawie 70 proc. nieruchomości jest obciążonych  hipoteką (w części zabudowanych), co w  obecnym stanie zadłużenia szpitala może doprowadzić do przejęcia  nieruchomości przez wierzycieli.

NIK ocenia, że szpital nie ma także wystarczającego wsparcia ze strony Miasta Grudziądz jako podmiotu tworzącego oraz Rady Społecznej Szpitala. W latach 2013 - 2015 Urząd nie przeprowadził też w szpitalu żadnej kontroli, pomimo że dane przekazywane przez szpital w dokumentach sprawozdawczych wskazywały na pogarszającą się sytuację finansową placówki. Równie  bezczynna była Rada. Nie realizowała zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej, jak przedstawianie dyrektorowi szpitala wniosków i opinii w sprawach planu finansowego i kredytów. Zamiast tego skupiała się na opiniowaniu nagród dla dyrektora szpitala, sprawozdań finansowych, zakupu urządzeń medycznych czy zmian do regulaminu organizacyjnego szpitala .

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK zawnioskował do dyrektora o konsekwentną realizację działań restrukturyzacyjnych na podstawie Programu naprawczego z 2014 r. Celem ma być zmniejszenie zadłużenia i poprawa płynności finansowej szpitala. Zdaniem NIK Dyrektor powinien także zwiększyć  nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań dotyczących operacji finansowych.

O wnioskach z kontroli w grudziądzkim szpitalu Izba powiadomiła też Prezydenta Grudziądza i zwróciła uwagę na obowiązki Grudziądza jako podmiotu tworzącego, wynikające z ustawy o działalności leczniczej.  Zdaniem NIK musi on w zaistniałej sytuacji podjąć stosowne działania: pokryć ujemny wynik finansowy za 2014 r. albo zdecydować o przekształceniu lub likwidacji szpitala. Jednak dokonując przekształcenia szpitala, miasto musiałoby przejąć jego zobowiązania w wysokości ponad 382 mln zł, co stanowi 79,9 proc. planowanych dochodów Grudziądza na 2015 rok.

W odpowiedzi Prezydent Grudziądza poinformował NIK m.in. o tym, że przekazał 10 mln zł na pokrycie strat szpitala za 2014 r. Powołał też specjalny zespół, który będzie nadzorował wykonanie programu restrukturyzacji szpitala. Utworzył także zespoły kontrolne (w tym składające się z miejskich radnych) do oceny bieżącej sytuacji placówki.

AG

Źródło: nik.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz