RPO: Kiedy MZ powoła Radę ds. Leczenia Niepłodności?

18 Kwietnia 2017, 9:35

Jeśli MZ w dalszym ciągu nie powoła Rady do spraw Leczenia Niepłodności, to w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, doprowadzi to do pozbawienia skuteczności przepisów ustawy o leczeniu niepłodności, a co za tym idzie do osłabienia przestrzegania praw obywatelskich.

Minister K. Radziwiłł do tej pory nie powołał Rady do spraw Leczenia Niepłodności, której utworzenie przewiduje ustawa o leczeniu niepłodności. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym przy ministrze zdrowia. Składa się z ekspertów z różnych dyscyplin naukowych, w szczególności prawa i medycyny, oraz filozofii w zakresie etyki. Jej zadaniem jest m.in. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie leczenia niepłodności. Rada powinna też podejmować działania informacyjne dotyczące m.in. metod leczenia niepłodności.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich istnienie Rady ma znaczenie z perspektywy zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych i upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa oraz dobrych zasad postępowania lekarzy w zakresie leczenia niepłodności. - W związku z tym celowe jest podjęcie działań zmierzających do powołania przewidzianego ustawowo organu zajmującego się kompleksowo przedmiotową problematyką – czytamy w piśmie RPO do Ministerstwa. Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPO

Foto: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

lucjan Wtorek, 18 Kwietnia 2017, 10:57
Też uważam, że rada powinna radzić.