Jest projekt nowej listy leków refundowanych

24 Kwietnia 2017, 17:07

Jest już projekt nowej listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 maja br. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Marka Tombarkiewicza, na zmianach najbardziej skorzystają chorzy na stwardnienie rozsiane.

Na liście refundacyjnej pojawiły się 74 nowe produkty lecznicze, z tego 44 na wykazie aptecznym, 6 w ramach katalogu chemioterapii i 15 produktów leczniczych w programach lekowych. W przypadku 113 produktów dodano wskazania off-label.

Największe zmiany w programach lekowych

W ramach programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego udostępniono kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu I linii SM – Aubagio (teryflunomid) o doustnej formie podania oraz objęto refundacją Lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby.

W ramach programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C objęto refundacją Zepatier, (Grazoprevirum + Elbasvirum), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4.

Uruchomiony został nowy program lekowy obejmujący leczenie eworolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) refundacją objęto lek Votubia (Ewerolimus). Leczenie ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie finansowane ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Uruchomienie programu umożliwi stosowanie i finansowanie ze środków publicznych ewerolimusu u nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Największa podwyżka dopłaty pacjenta wyniesie ponad 1320 zł

W przypadku 483 produktów dopłata pacjenta spadnie od 202 zł do 1 gr. Dla 470 wzrośnie dopłata pacjenta od 1 gr. do 1323,95 zł. Największa podwyżka dotyczy leku Valcyte stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych. Jak wyjaśnia MZ, znaczny wzrost dopłat pacjenta jest związany ze zmianą podstawy limitu finansowania w grupie limitowej w rezultacie objęcia refundacją pierwszego odpowiednika. Dwa leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) od 1 maja 2017 r. zostaną  objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie.

W projekcie nowej listy refundacyjnej nie ma nowego leku dla chorych na raka płuc. Ale jak zaznaczał dziś wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, negocjacje dotyczące nowej terapii jeszcze trwają. Być może lek znajdzie się na kolejnej liście refundacyjnej, za dwa miesiące. 

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r.

 

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz