Jakich zmian w kształceniu oczekują lekarze?

04 Maja 2017, 14:01

Nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności, to podstawowy postulat Naczelnej Izby Lekarskiej, która oceniła zmiany, jakie MZ chce wprowadzić w programie zajęć praktycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. 

Mając na uwadze, że dwusemestralne praktyczne nauczanie studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego jest istotnym elementem zdobywania umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu należy dążyć do tego, aby w ramach programu tego praktycznego nauczania przedstawić studentom szerokie spektrum umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania zawodu – podkreśla Naczelna Rada Lekarska. Obawy samorządu budzi jednak to, czy rzeczywiście wszystkie umiejętności studenci będą w stanie opanować w ramach praktycznego nauczania. Stąd postulat samorządu do MZ, aby w miarę możliwości wspierać ten etap kształcenia studentów i zapewniać warunki do realizacji procedur wymienionych w wykazach. 

Konieczne zmiany w praktycznym kształceniu dentystów

NRL proponuje rozszerzyć ramowy program zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznym o praktyczne nauczanie z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Zdaniem samorządu, program praktycznego nauczania powinien obejmować m.in. informacje o: specyfice pracowni RTG, wyposażeniu pracowni w sprzęt, technikach wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, w tym tele-bocznych i pantomograficznych, zasadach interpretacji i opisywania zdjęć RTG, roli badań RTG w leczeniu endodontycznym, diagnostyce RTG w chorobach przyzębia. 

NRL proponuje także uzupełnienie programu nauczania w zakresie protetyki stomatologicznej o wiedzę praktyczną związaną z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii cyfrowych takich jak m.in. zastosowanie skanera wewnątrzustnego zamiast tradycyjnego wycisku, zastosowanie drukarek 3D czy wirtualnego planowania zabiegów. Samorząd lekarski postuluje też aby do programu nauczania dodać informację o zasadach prowadzenia praktyki dentystycznej. Samorząd lekarski zgłasza także, że w ramowym programie zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego powinno się uwzględnić umiejętność interpretacji wyników badań cytologicznych i histopatologicznych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz