AOTMiT wycenił perinatalną opiekę paliatywną

15 Maja 2017, 10:37

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała propozycję taryf dla świadczeń z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej. To nowe świadczenia w koszyku gwarantowanym, które do tej pory nie były finansowane z NFZ.

Świadczenia gwarantowane z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej obejmują: porady i konsultacje lekarskie, porady psychologa, koordynację opieki. Wszystkie te elementy zostały uwzględnione w wycenie świadczenia, którą przygotował AOTMiT. Ich finansowanie oznacza dla NFZ dodatkowy wydatek rzędu około 8 mln zł.

NFZ zapłaci za nowe świadczenie ryczałtem

Ponieważ świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej były już przedmiotem wyceny przez AOTMiT, wartość punktową projektu taryfy obliczono w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. osobodnia w hospicjum domowym, którego koszt oszacowano na wartość 56,19 PLN i przyporządkowano mu wartość taryfy równą 1 punkt. Ostatecznie projekt taryfy szacowano na 25,82 punktów (1 450,83 zł).

Ze względu na to, że bardzo trudno przewidzieć liczbę potrzebnych konsultacji lekarskich czy psychologicznych, jako najlepszą metodę płatności Agencja proponuje ryczałt roczny, który pozwoli ośrodkom zbilansować się przy jednoczesnym zapewnieniu liczby świadczeń niezbędnej do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb pacjentów. AOTMiT rozważa jednak możliwość ponownej wyceny świadczenia w oparciu o rzeczywiste koszty ponoszone przez jednostki, które będą udzielać świadczeń w ramach paliatywnej opieki perinatalnej. Ma to nastąpić najwcześniej po roku ich funkcjonowania w oparciu o finansowanie ze środków publicznych.

Podniesie się standard udzielanych świadczeń

Jak podkreśla AOTMiT,  wprowadzenie świadczenia paliatywnej opieki perinatalnej będzie się wiązać również z większym zaangażowaniem personelu szpitalnego wynikającym z konieczności współpracy z tzw. hospicjum perinatalnym. W związku z tym Agencja sugeruje wprowadzenie współczynnika korygującego 1,1 stosowanego przy rozliczaniu świadczeń zdrowotnych kobiet objętych perinatalną opieką paliatywną, w ramach istniejących grup JGP związanych z opieką nad kobietą z niepowodzeniem położniczym. Analogicznie, AOTMiT proponuje też przyjęcie współczynnika korygującego przy rozliczaniu istniejących grup JGP związanych z opieką nad noworodkiem wymagającym wdrożenia opieki paliatywnej w szpitalu.

Dodatkowe koszty dla NFZ

Jak wyliczył AOTMiT finansowanie nowych świadczeń pociągnie za sobą wzrost wydatków NFZ na poziomie 7,58 mln zł w scenariuszu podstawowym oraz 6,29 mln zł i 8,87 mln zł odpowiednio w scenariuszu minimalnym i maksymalnym. Wydatki na świadczenia hospicjum perinatalnego wynoszą 4,35 mln zł niezależnie od scenariusza.

Jakie będą korzyści ze sfinansowania nowych świadczeń?

Finansowanie perinatalnej opieki paliatywnej z NFZ ma przede wszystkim umożliwić dostęp do opieki, która do tej pory była realizowana poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a więc pozwoli na zaspokojenie istniejących potrzeb zdrowotnych w polskim społeczeństwie. Sam fakt zapewnienia konsultacji lekarskiej, a także wsparcia psychologicznego kobietom, u których w trakcie trwania ciąży zdiagnozowano choroby zagrażające życiu płodu lub dziecka, może skutkować zmniejszeniem liczby decyzji o przerwaniu ciąży, co z kolei może się przełożyć na zwiększoną liczbę świadczeń związanych z rozwiązaniem ciąży (urodzenie żywe lub obumarcie płodu), opieką nad noworodkiem oraz opieką paliatywną w hospicjum – podkreśla AOTMiT.

Aleksandra Smolińska

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz