Fizjoterapeuci krytycznie o szkoleniach finansowanych przez MZ

24 Maja 2017, 14:34

Ministerstwo zdrowia chce przeszkolić fizjoterapeutów w zakresie opieki nad seniorami. Szkolenia mają być sfinansowane z Narodowego Programu Zdrowia. MZ zamierza przeznaczyć na nie blisko 2 mln zł. Co na to fizjoterapeuci?

Szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi mają być skierowane do pracowników ochrony zdrowia. Jednak szczególny nacisk MZ kładzie na doszkalanie fizjoterapeutów.

Za mało przeszkolonych fizjoterapeutów

„Jedną z grup pracowników ochrony zdrowia, która wymaga dodatkowych działań edukacyjnych są fizjoterapeuci. Jest to grupa pracowników mających częsty kontakt z pacjentami w wieku 60+, ze względu na liczbę schorzeń narządów ruchu, a także urazów i złamań wśród osób starszych”. – wyjaśnia ministerstwo w ogłoszeniu konkursowym. Jak wskazuje MZ, w Polsce w 2014 r. było około17 tys. fizjoterapeutów pracujących w jednostkach ochrony zdrowia. W dotychczas realizowanych projektach z zakresu problematyki geriatrycznej i gerontologicznej przeszkolono tylko część tej grupy docelowej.

Program szkoleń przygotowany przez MZ jest „nieakceptowalny”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów widzi głęboki sens, potrzebę i konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy polskich fizjoterapeutów z zakresu fizjoterapii geriatrycznej. W obliczu rosnącej liczby pacjentów w wieku starszym, potrzebna jest również coraz większa liczba fizjoterapeutów, specjalizujących się w fizjoterapii geriatrycznej – ocenia samorząd fizjoterapeutów. Jednak program „Kursu doszkalającego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej” jest według opinii KIF nieakceptowalny zarówno z punktu widzenia potrzeb pacjentów w wieku podeszłym, jak i w zakresie realnych potrzeb grupy zawodowej fizjoterapeutów.

Jak wskazuje samorząd fizjoterapeutów, kurs jest przeładowany suchymi treściami teoretycznymi, rzadko wykraczającymi poza wiedzę akademicką. Program kursu zakłada, że zdecydowana większość modułów ma być prowadzona tylko przez lekarzy rehabilitacji, którzy nie posiadają szczegółowej wiedzy np. z zakresu audiologii, laryngologii, okulistyki, anestezjologii, kardiologii czy onkologii. - Wydaje się, że jest oczywistym, że nie można stawiać na równi wiedzy i umiejętności różnych grup specjalizacji lekarskiej – wskazuje KIF.

MZ nie współpracuje z fizjoterapeutami

Samorząd nie rozumie też dlaczego ministerstwo nie zaprosiło fizjoterapeutów do współpracy przy tworzeniu projektu szkolenia. -  Nieuchronnym skutkiem takiego postępowania jest niski poziom merytoryczny przedstawionego projektu – podkreśla Izba i przypomina, że grupa zawodowa fizjoterapeutów w Polsce posiada w swoich szeregach około 100 samodzielnych pracowników naukowych i kilka tysięcy osób z tytułem doktora nauk.

Na realizację szkoleń MZ chce przeznaczyć 1,9 mln zł. Projekt ma potrwać do końca 2018 roku.

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz