Rusza opieka koordynowana dla chorych po zawale

30 Maja 2017, 9:35

Za miesiąc wejdzie w życie zarządzenie prezesa NFZ wprowadzające koordynowaną opiekę dla pacjentów po zawale serca. Projekt ma kosztować Fundusz ponad 36 mln zł rocznie. 

NFZ wprowadza skoordynowaną i kompleksowej opiekę kardiologiczną po zawale mięśnia sercowego, opartą na wdrożeniu leczenia interwencyjnego, kardiochirurgicznego oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Ciągłość opieki dla chorych ma być zapewniona przez 12 miesięcy od zawału. Jednocześnie będzie monitorowana jakość leczenia i kontrola czynników ryzyka.

Premia za kompleksowość

Fundusz zapłaci też więcej niż teraz za niektóre świadczenia wchodzące w skład opieki koordynowanej nad chorymi po zawale. Dodatkowe środki dostaną miedzy innymi te placówki, które zapewnią pacjentom rehabilitację do 14 dni od daty wypisu ze szpitala.

Wprowadzono również współczynnik korygujący 1,2 dla świadczeń związanych z pomostowaniem naczyń wieńcowych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających w strukturze organizacyjnej oddział kardiochirurgiczny, funkcjonujący w trybie całodobowym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim, ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom objętym kompleksową opieką, szczególnie wymagającym pilnych interwencji kardiochirurgicznych w leczeniu zawału serca (pomostowania tętnic wieńcowych), ciągłej dostępności do interdyscyplinarnego zespołu i leczenia według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczących postępowania z chorymi z zawałem serca.

Celem poprawa jakości opieki nad pacjentem po zawale

Wprowadzając opiekę kompleksową NFZ oczekuje przede wszystkim poprawy jakości opieki nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego oraz efektywności leczenia, w tym zmniejszenia liczby ponownych hospitalizacji. Na realizację projektu Fundusz przeznaczy ponad 36 mln zł rocznie. 

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

 

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Nick Niedziela, 10 Września 2017, 14:28
Do d... taki program. Dopiero po ponad roku jest najwięcej wtórnych zawałów. Do roku niby opieka, a potem wal się na ryj nawet jak jest coś nie tak... Doświadczam tego. Wmawianko nerwicy i tyle a objawy wskazują na realną chorobę jednak na te niewygodne im objawy są głusi (dosłownie ! zachowują się jakbyś nic nie powiedział) . Niestety lekarze poświęcają więcej czasu prywacie zamiast realnej pracy. Nastepna kasta...