Przedłużają się prace nad standardem rachunku kosztów dla szpitali

02 Czerwca 2017, 12:44

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z grupą ekspertów przygotowuje propozycje dotyczące standardu rachunku kosztów dla szpitali. Prace miały potrwać do końca 2016 roku, ale jak informuje MZ, będą kontynuowane także w tym roku.

Jak informuje MZ, prace ekspertów koncentrują się na sposobie gromadzenia danych do wyceny oraz sposobach kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej. Już teraz AOTMiT widzi konieczność odejścia od obligatoryjnego prowadzenia rachunku kosztów planowanych bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym, modyfikacji podejścia zasobowego do grupowania kosztów i modyfikacji definicji niewykorzystanego potencjału i gotowości.

MZ zapewnia jednak, że koncepcja obowiązującego teraz rozporządzenia się nie zmieni. Szpitale, które podjęły już prace lub planują wdrażać rozporządzenie w obowiązującej formie, mogą to kontynuować bez obaw. Jak wyjaśnia MZ, korzyści w takim przypadku będą o tyle istotne, że wszystkie informacje będą pochodzić bezpośrednio z ksiąg rachunkowych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz