W przyszłym roku szpitale zapłacą za krew tyle samo

02 Czerwca 2017, 13:54

Ministerstwo Zdrowia określiło ceny krwi i jej składników, które mają obowiązywać od 2018 roku. To już kolejny rok kiedy, wysokość opłat się nie zmienia. W przyszłym roku ceny krwi będą takie same, jak teraz.  

Ministerstwo ma obowiązek ustalania cen krwi i jej składników na każdy kolejny rok. Uwzględniany jest przy tym wskaźnik cen towarów i usług, jak i wysokość ponoszonych przez centra krwiodawstwa kosztów. Już wiadomo, że w przyszłym roku ceny krwi pozostaną na tym samym poziomie.

Dlaczego MZ nie obniża ceny krwi?

Jak wynika z uzasadnienia, jest to konsekwencja uzgodnionych z pielęgniarkami w 2015 r. podwyżek. Jak wyjaśnia MZ, w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa przy wykonywaniu tych samych czynności zatrudnione są zarówno pielęgniarki, jak również inny personel, np. diagności laboratoryjni i technicy. Istnieje więc ryzyko, że pensje trzeba będzie podnieść też pozostałym pracownikom w RCKiK – uzasadnia resort zdrowia.

Zdaniem MZ, utrzymanie wysokości opłat za krew i jej składniki na niezmienionym poziomie minimalizuje także ryzyko zachwiania sytuacji finansowej niektórych RCKiK. 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz