Zdrowotne priorytety UE na 2017 r. Jakie zalecenia dla Polski?

06 Czerwca 2017, 11:01

Znamy już propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zdrowotnych zaleceń dla państw członkowskich UE. Konkretne zalecenia dla poszczególnych krajów przedstawione zostały w kontekście koordynacji Polityki Gospodarczej w UE. Czego Komisja Europejska oczekuje od Polskiego zdrowia?

W ramach corocznego tzw. „Europejskiego Semestru” zidentyfikowano kilka krajów członkowskich, które otrzymały zalecenia dotyczące reformy systemów opieki zdrowotnej. Wśród nich jest również Polska.

Reformy priorytetowe na rok 2017

Priorytety działań w zakresie systemów opieki zdrowotnej na szczeblach krajowych i unijnym  określane są poprzez roczne badania dotyczące wzrostu gospodarczego.  W obszarze zdrowia państwa powinny zapewniać dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i wsparcia oraz wzmocnienia sieci bezpieczeństwa socjalnego poprzez profilaktykę, leczenie i rehabilitację.

Tegoroczna analiza wzrostu gospodarzenia wskazała, że państwa członkowskie muszą kontynuować reformy w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do usług zdrowotnych i ochrony ludności przed ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu złego stanu zdrowia i związanych z tym wydatków.

Zalecenia dla Polski

W swoim raporcie KE zwraca uwagę na niski poziom opieki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na wzrost PKB w Polsce. Długość życia dla kobiet i mężczyzn są poniżej średniej unijnej, natomiast śmiertelność niemowląt ma większy wskaźnik niż średnia w UE.

Polski system ochrony zdrowia powinien skupić się na poprawie opłacalności opieki zdrowotnej tj.; wzmocnieniu i dalszym skoordynowanym rozwoju podstawowej opieki, ograniczeniu nadmiernego stosowania opieki specjalistycznej, poprawie efektywności pod względem kosztów w ramach opieki szpitalnej, poprawie zarządzania i rozwoju sprzętu medycznego.

Według Komisji należy podjąć niezwłoczne działania w celu poprawy i reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Można to zrobić poprzez konsolidację sektora i likwidacje Narodowego Funduszu Zdrowia. O ile - jak podkreśla Komisja w raporcie - zmienione zasady finansowania nie spowolnią procesu restrukturyzacji szpitali. 

Pełne wsparcie UE i Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

UE zapewnia, że państwa członkowskie otrzymują pełne wsparcie, z którego powinny korzystać w celu przyspieszenia wdrażania kluczowych reform. Komisja zapewnia gotowość do pomocy i zachęca do skutecznego wykorzystania wszelkich możliwych narzędzie dostępnych na szczeblu UE.

JanKa

Źródło: ec.europa.eu

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz