Radziwiłł: Informatyzacja w Polsce nie na miarę XXI w.

05 Czerwca 2017, 12:16

Wdrażanie systemów informatycznych w podmiotach leczniczych to złożony i wieloaspektowy proces, który wymaga ścisłej współpracy i nierzadko związany jest z szeregiem wyzwań i barier - powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas otwarcia konferencji CSIOZ - „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość.”

Z przeprowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2016 r. badania poziomu informatyzacji placówek leczniczych wynika, że przygotowanych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest obecnie 41 proc. szpitali. Nie jest to wynik na miarę XXI wieku - stwierdził minister K. Radziwiłł.

Celem konferencji jest zapoczątkowanie cyklicznych otwartych debat przedstawicieli administracji, kadry zarządzającej, menadżerów IT oraz przedstawicieli samorządów wojewódzkich o stanie wdrożenia informatyzacji w placówkach systemu opieki zdrowotnej. Dwudniowa konferencja będzie zarówno dyskusją jak i wymianą doświadczeń, w tym trudności, jakie towarzyszą przy wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych przy obecnych uwarunkowaniach, zarówno legislacyjnych jaki i technologicznych.

Europejczycy chcą mieć dostęp do badań online

Z analiz prowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że 52 proc. obywateli UE chce mieć dostęp online do wyników badań - powiedział Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji. Równocześnie tylko 60 proc. krajów szesnastki ma wdrożone elektroniczne konta pacjenta. 

Informatyka w polskich podmiotach leczniczych staje się coraz istotniejszym zagadnieniem. Doświadczenia światowe pokazują, że mądrze wdrożone rozwiązania IT wspomagają lepsze zarządzanie placówką medyczną oraz przedkładają się bezpośrednio na lepszą jakość opieki nad pacjentem - powiedział Marcin Węgrzyniak, dyrektor CSIOZ. Należy mieć jednak świadomość, że pokonanie drogi od założeń projektowych do przetargu w polskich realiach jest wyzwaniem samym w sobie - stwierdził.

Informatyzacja to nie tylko P1

Przedstawiciele administracji podkreślali, że postrzeganie stanu informatyzacji rodzimej służby zdrowia wyłącznie przez pryzmat opóźnionego projektu P1 jest uproszczeniem, gdyż już funkcjonuje sporo rozwiązań i narzędzi, które poprawiają efektywność podmiotów w systemie, czy zarządzanie kadrami tj.: monitoring kształcenia kadr medycznych, systemy obejmujące apteki, system IOWISZ.

Również wiele szpitali wprowadza rozwiązania informatyczne. Problemem jest mnogość rozwiązań, które się ze sobą nie komunikują - dlatego interoperacyjność i standaryzacja jest jednym z kluczowych wyzwań związanych z cyfryzacją systemu opieki zdrowotnej - powiedział wiceminister K. Szubert. W CSIOZ powołaliśmy Radę ds.. Interoperacyjności, do której zaprosiliśmy wszystkich graczy na rynku zajmujących się e-zdrowiem - podkreślił M. Węgrzyniak. Wyniki prac tego zespołu muszą być konsumowane poprzez adekwatne zmiany legislacyjne - dodał. Jednym z kluczowych zadań jest wypracowanie rekomendacji dotyczący m.in.: standardów, ram organizacyjnych do wdrożenia zmian. W efekcie funkcjonujące dziś lokalnie rozwiązania będą poddane harmonizacji na poziomie regionalnym, a następnie krajowym.

Jednym z wiodących tematów był też stan zaawansowania platformy P1. - Systematycznie w tym temacie idziemy do przodu  - powiedział min. Radziwiłł. - Koniec roku będzie momentem weryfikacji skuteczności podejmowanych działań. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem e-recepta zacznie funkcjonować na początku 2018 roku.

 

Lucyna Roszyk

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz