Pacjenci łączą siły

06 Czerwca 2017, 12:27

Przedstawiciele organizacji pacjentów utworzyli ogólnopolską organizację parasolową integrującą działania na rzecz pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Integracja środowiska pacjentów ma być odpowiedzią na trudną sytuacją w systemie ochrony zdrowia i niewystarczające uwzględnienie głosu pacjentów w debacie na rzecz zmian w obszarze opieki zdrowotnej.

Siedem organizacji pacjentów ustanowiło Polską Unię Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”. Jak zapowiadają pacjenci, działania Unii będą oparte na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.

- W trosce o dobro pacjentów w Polsce, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych – informuje Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Unii.

Do Unii przystąpiła Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „3majmy się Razem”, Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO oraz Fundacja Parkinsona.

Unia będzie realizowała następujące cele:

  • rzecznictwo na rzecz poprawy jakości życia pacjentów
  • wzmocnienie potencjału i współpracy organizacji pacjentów
  • integracja środowiska organizacji społecznych działających w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej
  • podnoszenie poziomu wiedzy pacjentów nt. systemu ochrony zdrowia oraz jego świadomości zdrowotnej i społecznej
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu pacjentów w systemie

- Pragniemy zaprosić do współpracy wszystkie organizacje, którym zależy na umocnieniu głosu pacjenta w systemie, podniesieniu poziomu wiedzy i profesjonalizmu oraz kompleksowym podejściu do zmian w ochronie zdrowia. Zapraszamy także wszystkie instytucje oraz osoby, którym los pacjentów leży na sercu, a partnerstwo ze środowiskiem pacjentów uznają za wyraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, szansę na poprawę stanu zdrowia obecnych i przyszłym pokoleń – dodaje Beata Ambroziewicz.

Aleksandra Smolińska

Źródło: PUOP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz