Kolejne opóźnienia informatyzacji w zdrowiu

13 Czerwca 2017, 12:40

Dziś rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą m.in. rejestrów medycznych i terminów wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. O komentarz do planowanych zmian poprosiliśmy Marcina Kędzierskiego, byłego dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, eksperta Polityki Zdrowotnej.

Proponowane zmiany mają na celu z jednej strony doprecyzowanie zapisów budzących dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne - szczególnie w zakresie formatów EDM oraz możliwości jej prowadzenia poza Systemem Informacji Medycznej. Z drugiej zaś strony dają ministrowi zdrowia dobrą okazję do wydłużenia terminów obowiązku prowadzenia przez świadczeniodawców Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Dłuższe terminy na wdrożenie EDM

Zgodnie z proponowanymi przez MZ zmianami, obowiązek wystawiania e-recept wejdzie w życie od stycznia 2019 roku. Skierowania elektroniczne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Pozostała dokumentacja w wersji elektronicznej ma funkcjonować od początku 2019 roku. W odniesieniu do powyższego należy pamiętać, iż wprowadzenie do powszechnego stosowania elektronicznych skierowań miało być m.in. sposobem na skrócenie kolejek oczekujących na udzielenie świadczenia. Przesunięcie terminu przesuwa tę możliwość o trzy kolejne lata.

Mniej dokumentów w wersji elektronicznej

Co istotne, proponowana zmiana znacząco zawęża krąg dokumentów medycznych, które mają być prowadzone elektronicznie. Są to propozycje w odniesieniu do informacji o rozpoznaniu  choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, informacji dla lekarza kierującego podstawowej opieki zdrowotnej i karty informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Proponowane zmiany w zakresie doprecyzowania przepisów należy uznać za pozytywne, niemniej przedstawiony katalog jest dalece niewystarczający. Co ważne, dokumenty te są już od dłuższego czasu „wyspecyfikowane” przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i pozostaje mieć nadzieję, że CSIOZ niebawem rozpocznie ze środowiskiem medycznym oraz dostawcami rozwiązań  IT konsultacje kolejnych dokumentów.

Zmiany w finansowaniu rejestrów medycznych

Zmiany przepisów w zakresie prowadzenia rejestrów medycznych są wypadkową codziennych doświadczeń ale także wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Należy uznać je za właściwą zmianę. Niemniej to co nowe to dostęp do danych gromadzonych w rejestrach medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z faktem, iż zapowiadane jest rozpoczęcie procesu likwidacji NFZ należy się domyślać, iż przepisy te będą musiały również ulec zmianie. Minister zdrowia formułując propozycję zmian umożliwia sobie również finansowanie rejestrów medycznych z programów polityki zdrowotnej. Niemniej należy pamiętać, iż nie wszystkie programy zdrowotne są realizowane w trybie ciągłym i w jednakowym zakresie w przypadku ich kontynuowania.

System eKrew z opóźnieniem

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż przepisy wydłużają czas na wprowadzenia w życie systemu eKrew. W związku z brakiem finansowania dla tego systemu wydaje się, że przyjdzie nam jeszcze na niego poczekać.

Marcin Kędzierski

Ekspert z dziedziny informatyki medycznej oraz innowacyjnych technologii medycznych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz