Rząd przyjął zmiany w rejestrach medycznych i EDM

13 Czerwca 2017, 16:26

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą miedzy innymi rejestrów medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej.

Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych  rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z projektem, na żądanie ministra zdrowia podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały też nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów.

Elektroniczna dokumentacja również poza P1

W projekcie doprecyzowano również definicję elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt nowelizacji ustawy jednoznacznie przesądza, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, tj. niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Opóźnienia w informatyzacji

Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest ustalenie nowych terminów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany, za pośrednictwem P1 (od 1 stycznia 2021 r.). 

Aleksandra Smolińska

Źródło: KPRM

Foto: KPRM

Polecamy także:

  • Szerzej o zmianach, które dziś przyjął rząd pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz