Gabinet Cieni BCC podsumowuje pracę MZ

21 Czerwca 2017, 13:34

Pilne przedstawienie zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia założeń do ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, otwarcie poważnej debaty nad sposobem podziału środków finansowych w ramach uchwalonej  ustawy o sieci szpitali, czy wznowienie prac nad nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne to priorytety dla rządu w obszarze zdrowia wskazane przez Annę Janczewską-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w gabinecie cieni BCC, eksperta Polityki Zdrowotnej.

Ostatnie miesiące w systemie ochrony zdrowia to czas  intensywnych prac, których efektem są liczne propozycje zmian systemowych. Wśród działań zasługujących na aprobatę wskazano przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia, która doprecyzowuje dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne dotyczące rejestrów medycznych i ustala terminy wdrażania  poszczególnych elementów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Jakie działania MZ przedsiębiorcy oceniają pozytywnie

- Niestety wydłuża ona kolejny raz terminy wdrażania informatyzacji w ochronie zdrowia, co opóźni otrzymywanie tak potrzebnych, rzetelnych danych dotyczących ochrony zdrowia – wskazała A.Janczewska-Radwan. Drugą pozytywnie ocenioną decyzją było wstrzymanie prac nad  dotychczasowym projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków oraz wyrobów medycznych i wprowadzenia systemu analogicznego do systemu refundacji leków. Projekt ustawy zakładał rewolucyjne zmiany na rynku refundowanych wyrobów medycznychuzasadniła ocenę A.Janczewska-Radwan. Został on negatywnie przyjęty przez pacjentów i przez branżę wyrobów medycznychdodała.

Płace minimalne i działalność lecznicza

Za niepokojące uznano zignorowanie obywatelskiego projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, przy równoczesnym forsowaniu pomysłu współpłacenia oraz eliminacji outsourcingu w szpitalach w ramach nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Krytycznie oceniono też opóźnienia w realizacji  głośno zapowiadanego w ubiegłym roku „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego”, który miał zastąpić zlikwidowany program leczenia niepłodności metodą in vitro. Resort zdrowia nadal nie dokonał wyboru wszystkich realizatorów projektu, a zaakceptowane już jednostki nie otrzymały do tej pory obiecanych środków finansowych – podkreśliła A.Janczewska-Radwan.

Lucyna Roszyk

Źródło: BCC

Foto: BCC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz