Rusza nabór chętnych do pilotażu opieki koordynowanej w POZ

27 Czerwca 2017, 16:22

NFZ rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń od przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, które chcą wziąć udział w pilotażu opieki koordynowanej POZ PLUS. 

Zgłaszać mogą się ci świadczeniodawcy, którzy mają umowę z Funduszem, przynajmniej 2,5 tys. pacjentów na liście aktywnej (i nie więcej niż 10 tys.), zapewniają elektroniczną rejestrację wykonywanych świadczeń i prowadzą elektroniczny terminarz wizyt. Przychodnie muszą też zapewniać swoim pacjentom dostęp do konsultacji u diabetologa, endokrynologa, kardiologa, neurologa, pulmonologa i ortopedy, a także do rehabilitacji.

Jak informuje NFZ, świadczeniodawca może zgłosić do pilotażu POZ PLUS kilka miejsc udzielania świadczeń pod warunkiem, że dla każdego z nich są spełnione powyższe wymagania. Udział w preselekcji nie oznacza gwarancji zawarcia umowy z NFZ na realizację pilotażu. Fundusz zamierza ogłosić wyniki pod koniec lipca br.

Co oznacza POZ PLUS

Jak wyjaśnia Fundusz, w nowym modelu opieki świadczenia będą udzielane zgodnie z obecnie obowiązującym zakresem świadczeń realizowanych przez lekarza POZ, natomiast zwiększeniu ulegnie zakres oraz liczba działań profilaktycznych oraz edukacyjnych, dodatkowych usług dla pacjentów  z chorobami przewlekłymi, usług diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych.

W ramach modelu POZ PLUS lekarz uzyska możliwość szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej, w tym z wykorzystaniem telemedycyny, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.

Istotną funkcję będzie pełnił koordynator, wspierany przez system informatyczny, umożliwiający wymianę informacji o zaplanowanych i zrealizowanych zdarzeniach medycznych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz