Polacy chcą większych nakładów na zdrowie

05 Lipca 2017, 11:46

Polacy oczekują zwiększenia wydatków na służbę zdrowia, nawet kosztem zwiększenia składki zdrowotnej. To wniosek z przeprowadzonego na zlecenie Pracodawców RP sondażu. 

Na pytanie czy obecne nakłady wystarczają do tego, aby pacjenci byli zadowoleni aż 77 proc. respondentów odpowiedziało, że nie. Jedynie 17 proc. dało odpowiedź twierdzącą, tylko 6 proc. respondentów nie potrafiło się określić.

Polacy oczekują krótszych kolejek

Równocześnie Polacy uważają, że dodatkowe pieniądze najlepiej byłoby uzyskać przesuwając kwoty wewnątrz budżetu. Jednak zaskakująco dużo osób jest skłonnych zmniejszyć swoje dochody w celu zwiększania składki – 39 proc. Z kolei 18 proc. respondentów zgodziłoby się na zwiększenie podatków – warunek jest jeden, że te zwiększone nakłady na ochronę zdrowia przyniosą dla nich jakąś korzyść np. w postaci skrócenia kolejek do lekarza, zwiększenia dostępności itd. To oznacza, że Polacy są zdeterminowani do „zainwestowania” w poprawę ochrony zdrowia ale pod warunkiem, że „coś za to otrzymają”.

– Pamiętajmy, że już dopłacamy miliardy z prywatnej kieszeni. Tylko w ubiegłym roku, jak wynika z danych GUS, Polacy wydali na swoje zdrowie aż 27,7 mld złotych z domowego budżetu. Okazuje się więc, że przeciętny miesięczny wydatek na osobę wyniósł około 60 złotych. Tworzy się niebezpieczna sytuacja, bowiem dotychczasowe nakłady na publiczną ochronę zdrowia, zarówno z ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. składka zdrowotna), jak i z budżetu państwa, są niewystarczające w obliczu zmian demograficznych w naszym społeczeństwie – podkreślił na konferencji poświęconej wynikom sondażu Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

Trzeba podnieść wycenę świadczeń

Zdaniem świadczeniodawców koszty wykonywania świadczeń medycznych rosną, a ich wycena jest od 5 lat stała. To powoduje wzrost zadłużenia podmiotów leczniczych, ograniczenia w zakresie rozwoju i poprawy jakości świadczeń medycznych, a Polscy pacjenci są w tym zakresie coraz bardziej wymagający.

– Bez dodatkowych środków sytuacja polskich pacjentów nie tylko nie będzie lepsza, ale będzie się systematycznie pogarszać – ostrzegała Wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz. – Nasze społeczeństwo się starzeje, więc coraz więcej Polaków będzie wymagało opieki. Koszty opieki medycznej rosną na całym świecie, ale w Polsce będą rosły szybciej, bo niskie zarobki i brak personelu medycznego powodują presję płacową, która doprowadzi do podwyżek wynagrodzeń – dodała.

Jej zdaniem wyniki sondażu są budujące i pokazują, że ludzie zdają sobie sprawę z konieczności zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia. Aby Polacy odczuli poprawę, o której mowa w badaniu, wzrost nakładów musi być jednak odpowiednio wysoki. – Rządzący powinni więc im pokazać nie tylko, jak będą rosły wydatki, ale też na co zostaną przeznaczone te dodatkowe środki. Nie wolno też zapominać o efektywności systemu, która powinna być stale monitorowana. Wzrost nakładów zawsze powinien iść w parze z mądrym i efektywnym wydawaniem pieniędzy – powiedziała Rulkiewicz.

Zdrowie powinno być priorytetem

– Jako pacjenci cały czas mamy nadzieję, że wkrótce zdrowie stanie się jednym z priorytetów państwa – podkreśliła Monika Zientek, członek zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów PUOP, prezes zarządu Stowarzyszenia „3majmy się razem”. – Wraz ze wzrostem finansowania ochrony zdrowia oczekujemy od rządzących większego planowania i określenia priorytetów w zdrowiu. Oczekujemy dialogu o planie reform ochrony zdrowia. Obecnie działamy od kryzysu do kryzysu i nie ma to nic wspólnego z planowaniem i długoterminową polityką – mówiła Zientek.

Zdaniem ekonomistów oszczędzanie na zdrowiu Polaków powoduje w rzeczywistości zwiększenie kosztów w innych dziedzinach – przez transfery socjalne. Wydłuża się okres zwolnień lekarskich, pacjenci przechodzą na rentę, wymagają kosztownej opieki itd. – Niestety nie próbuje się uwzględniać kosztów pośrednich w analizach ochrony zdrowia – mówił Tomasz Hermanowski z Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. – Opieka zdrowotna wydłuża okres produktywności, a przecież brakuje nam rąk do pracy – dodał.

Konieczne podwyżki wynagrodzeń

– System, jakkolwiek byśmy go nie zaprojektowali, nie zadziała bez pracowników, a ci często zarabiają bardzo mało. Nowe rozwiązania nie proponują trwałych, systemowych rozwiązań. Poza partnerami społecznymi ochrona zdrowia nikogo nie obchodzi – argumentowała Maria Ochman z Solidarności. – „S” zawiesza uczestnictwo w dialogu społecznym z ministrem Radziwiłłem. Minister nie potrafi zagwarantować realizacji swoich konstytucyjnych obowiązków. W sprawach zdrowia pracownicy i pracodawcy często mówią jednym głosem. Brakuje trzeciego partnera: rządu – zaznaczyła Ochman.

- Oczekujemy, że zgodnie z zapowiedzią Pani Premier, Beaty Szydło, rok 2017  będzie rokiem gospodarki i zdrowia – a to przełoży się na realizację planów zapowiadanych chociażby w dokumencie  pt.: „Narodowa służba zdrowia”. Uważamy jednocześnie że wzrost nakładów musi być przeznaczony na konkretny cel oraz powinno być monitorowane czy określony cel został osiągnięty – podkreślają Pracodawcy RP.

Prywatna opieka medyczna dopełnieniem publicznego systemu

Kiedyś prywatna opieka medyczna była postrzegana jako pewnego rodzaju luksus, dziś można śmiało stwierdzić, że stała się ona standardem, zarówno jako najważniejszy benefit pozapłacowy oferowany pracownikom przez pracodawców, jak i indywidualna oferta dla pacjenta - mówi Artur Białkowski, wiceprezes Zarządu Medicover,  Dyrektor ds. Komercyjnych. Z czego wynika gotowość Polaków do płacenia wyższych składek? Przede wszystkim obecny system publiczny jest nie do końca wydajny i zmaga się z wieloma wyzwaniami, dlatego prywatna opieka zarówno w formie ubezpieczeń, jak i abonamentów medycznych stanowi ważny element dopełniający system publiczny, a co za tym idzie mniejsze kolejki, szybszy dostęp do usług i zakresu leczenia.

Jednak w moim odczuciu nadal mamy sporo do zrobienia w zakresie edukacji pacjentów. W Polsce nadal panuje niska świadomości Polaków dot. opieki medycznej. Dziś Polacy, którzy kupują prywatną opiekę medyczną, myślą przede wszystkim o zapewnieniu sobie szybkiego dostępu do lekarza. Dlatego decyzję zakupową podejmują bardzo często głównie w oparciu o cenę usługi. To niestety błąd. Zakup usług medycznych powinien być rozumiany przede wszystkim jako długoterminowa inwestycja we własne zdrowie. Dlatego na pierwszym miejscu powinna być stawiana realna wartość usług – ich zakres, skuteczność i innowacyjność. Oczywiście za wysoką jakością podąża relatywnie wyższa cena. Jednak dzięki odpowiednio dopasowanej ofercie, wyższa jakość opieki medycznej to oszczędność przewyższająca koszty choroby.

W mojej opinii, gdyby prawo zmieniło się w takim kierunku, by umożliwić przykładowo odliczenia podatkowe z tytułu zawartych np. umów/ubezpieczeń na prywatną opiekę zdrowotną, zarówno w obszarze osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, to zdecydowanie zwiększyłoby liczbę osób czy firm zainteresowanych prywatną opieką medyczną. Tak jest na przykład na Zachodzie, gdzie standardem w segmencie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest to, że obejmują one przede wszystkim skomplikowane leczenie szpitalne. W Polsce opieka prywatna jednak w sporej mierze postrzegana jest przez  pryzmat oferty ambulatoryjnej i prostych zabiegów szpitalnych. Natomiast hospitalizacja utożsamiana jest jako usługa w większej mierze dostępna u publicznego świadczeniodawcy. Tymczasem w praktyce takie firmy, jak Medicover dzięki inwestycjom w wielospecjalistyczne szpitale, potrafią zapewnić kompleksowy i wysokospecjalistyczny zakres opieki obejmujących zarówno zabiegi i operacje np. z zakresu chirurgii, pediatrii, kardiologii, jaki i skomplikowane zabiegi wymagające wielotygodniowej hospitalizacji.

Dlatego jest jeszcze sporo do zrobienia w obszarze edukacji pacjentów, jak i poprawy synergii współpracy pomiędzy prywatnym a publicznym sektorem, które de facto powinny się wzajemnie uzupełniać tworząc jak najlepszy system ochrony zdrowia - podsumowuje Artur Białkowski.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Pracodawcy RP

Foto: Pracodawcy RP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz