PO chce wyższych kar za obrót dopalaczami

06 Lipca 2017, 9:46

Do Sejmu trafił projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej. Posłowie proponują m.in. zwiększenie kar za obrót dopalaczami. Miałaby za to grozić kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Projekt Platformy Obywatelskiej dotyczy penalizacji wytwarzania i posiadania środków zastępczych oraz substancji psychoaktywnych oraz nałożenia odpowiedzialności za sprzedaż tzw. dopalaczy także osobom małoletnim.

Jak przekonuje w uzasadnieniu do projektu Platforma, celem projektowanej nowelizacji jest zmiana obecnej sytuacji, w której osoby sprowadzające do kraju oraz organizujące i uczestniczące w handlu tzw. dopalaczami nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Zdaniem PO obecnie brak jest przepisów umożliwiających skuteczne ściganie sklepów z tzw. dopalaczami, jak również osób wytwarzających, wprowadzających do obrotu czy udzielających dopalaczy. Platforma proponuje, aby osoby, które wytwarzają lub przerabiają w Polsce dopalacze, podlegały karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli ktoś wytwarza lub przerabia znaczną ilość dopalaczy albo robi to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, w myśl noweli podlegałby grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Posłowie PO chcą także, by osoby wprowadzające dopalacze do obrotu lub uczestniczące w takim obrocie podlegały grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Jeżeli ktoś wprowadza do obrotu lub uczestniczy w obrocie znacznej ilości dopalaczy, podlegałby grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 - proponuje PO.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Sejm, DGP

Foto: PO tt

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz