Większy budżet NFZ nie przełoży się na lepszy dostęp do leczenia?

10 Lipca 2017, 9:31

Zdaniem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, większy budżet NFZ na drugą połowę tego roku i 2018 rok nie przełoży się na poprawę dostępu do leczenia. Przyczyną jest spadek siły nabywczej pieniędzy przeznaczanych na zdrowie, spowodowany wzrostem kosztów pracy i usług zewnętrznych. 

Jak wynika z analizy realizacji planu finansowego NFZ za lata 2015 i 2016 – mimo wzrostu przychodów NFZ w tym czasie o 4,95%, a kosztów świadczeń o 4,74% - w lecznictwie szpitalnym oraz POZ odnotowano niewielkie wzrost liczby porad/hospitalizacji oraz liczby pacjentów. W przypadku AOS odnotowano natomiast spadek liczby realizowanych świadczeń i objętych opieką pacjentów. W ocenie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, wzrost wydatków na świadczenia nie przełożył się jednak na wzrost dostępności do nich we wskazanych obszarach. Przyczyną niskiej dynamiki wzrostu realizacji świadczeń jest spadek siły nabywczej pieniędzy na nie przeznaczanych, spowodowana wzrostem kosztów pracy i usług zewnętrznych.

Więcej pieniędzy na wdrażane reformy

Jak mówi dr Małgorzata Gałązka, wiceprzewodnicząca Rady NFZ, ekspert współpracujący z Koalicją – Problemy ochrony zdrowia w Polsce ma w dużym stopniu rozwiązać sieć szpitali, która wejdzie w życie 1 października 2017 r. Zabezpieczenie finansowania ryczałtowego sieci oraz środki na inne świadczenie nie objęte ryczałtem, w tym te kupowane w procedurze konkursowej, będą wymagały dodatkowych pieniędzy. Według szacunków NFZ to kwota ok 2,5 mld zł. Dodatkowe pieniądze na sfinansowanie sieci i zakontraktowanie dodatkowych świadczeń mają być pokryte z rezerwy, funduszu zapasowego oraz środków „wyciśniętych” z planu finansowego z 2017 r. Dodatkowe ok 1 mld zł na świadczenia w 2017 r. to dobra wiadomość dla wdrażających reformę i świadczeniodawców. Nie możemy jednak zapominać, że maksymalne wykorzystanie już teraz środków z nadwyżki w spływie składki ograniczy środki, które zwykle przeznaczaliśmy na koniec roku na nadwykonania, świadczenia nielimitowe i ratujące życie. Niestety brak decyzji rządu co do znaczącego i konsekwentnego wzrostu finansowania ochrony zdrowia wskazuję, że przyjęliśmy strategię, że o potem będziemy martwić się później.

Podwyżki dla kadry medycznej kosztem refundacji leków?

Według planu na 2018 r. koszty realizacji świadczeń zdrowotnych wyniosą 78 582 654 zł,  czyli wzrosną o 5,98% w stosunku do 2017 r. tj. o kwotę kwota 4,4 mld zł. Ale pojawia się pytanie, jakie środki w tym budżecie zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla personelu medycznego (ustawa o min. wynagrodzeniu). Ta pozycja już nie raz wpływała na zmiany w budżetach planowanych na ochronę zdrowia, powodując np. przesunięcie środków zaoszczędzonych na wprowadzeniu leków generycznych,  na wynagrodzenia personelu medycznego w szpitalach. - Wydaje się, że bez uporządkowania spraw płacowych w systemie zdrowia, nigdy nie  będziemy w stanie zaplanować stabilnego budżetu – podkreśla PKPO.

Mniej pieniędzy na specjalistykę

Niepokojące, zdaniem pacjentów, są dane zapowiadające obniżenie środków na niektóre pozycje w planie finansowym na 2018 r., np. refundację i AOS. Przewiduje się spadek o 2, 57% wydatków na AOS. Poniekąd jest to uzasadnione przekierowanie środków do sieci, gdzie w ramach ryczałtu finansowane będą także świadczenia w AOS. Wiąże się to jednak z ryzykiem znaczącego obniżenia środków na działalność samodzielnych poradni AOS. Jest to zgodne z kierunkiem budowy dużych zintegrowanych centrów medycznych, ale stoi w sprzeczności z od lat propagowanym pomysłem wzmacniania bliskiego miejscu zamieszkania pacjenta systemu lecznictwa otwartego. Z kolei za wzmacnianiem przyszpitalnej sieci AOS przemawia argument zapewnienia lepszej jakości – większej dostępności specjalistów i lepszej bazy sprzętu medycznego. Czas pokaże, które z rozwiązań jest bardziej efektywne i korzystniejsze dla pacjentów – podkreśla PKPO.

Jak MZ wykorzysta środki na refundację?

Wydatki na refundację w 2018 r. to  - 12 524 758 z i jest to większa kwota niż w roku poprzednim. Jak podkreśla prezes PKPO Krystyna Wechmann – Równie ważne, jak wysokość środków przeznaczonych na refundację leków, jest ich racjonalne wykorzystanie. Mamy nadzieję, że wiceminister Marek Tombarkiewicz zaprosi nas do partnerskiego dialogu na temat przygotowywanej polityki lekowej. Jesteśmy gotowi do konstruktywnej współpracy na temat strategicznych kierunków dostępu do terapii, uwzględniających priorytety i potrzeby pacjentów.

- Mamy nadzieję, że oprócz refundacji terapii, zrealizowane zostaną  zapowiedzi zwiększenia finansowania na: rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,  opiekę paliatywna i hospicyjną, czy zaopatrzenie w wyroby medyczne – podkreślają pacjenci.

Aleksandra Smolińska

Źródło: PKPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz