NFZ: Dziś rusza pilotażowa ankieta satysfakcji pacjenta w POZ

05 Listopada 2015, 9:17

Rusza pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna i ma służyć ocenie poziomu zadowolenia pacjentów na razie w POZ. Prezes NFZ zapowiada natomiast, że w przyszłości może posłużyć jako kryterium przy ustalaniu finansowania POZ. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego protestowali w tej sprawie już w październiku.

Jak informuje NFZ ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać - w miarę możliwości - przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk choć potwierdza, że chodzi głównie o monitorowanie jakości usług to idzie też krok dalej i zapowiada, że w przyszłości wyniki ankiet mogą mieć wpływ na finansowanie POZ:  – Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług – podkreśla Prezes. Jak wyjaśnia, w przyszłości może być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.

Już pod koniec października protestowali w tej sprawie lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy uważają, że żeby badania opinii miały jakąkolwiek wartość, muszą być przeprowadzane na próbie reprezentatywnej. Twierdzą, że nie boją się samej  oceny satysfakcji pacjentów, bo takie badania na własne potrzeby często przeprowadzają sami,  ale nie podoba im się forma jaką chce stosować NFZ. Ich zdaniem przeprowadzane w ten sposób „badania” będą miały wątpliwą  wartość poznawczą, za to mogą się stać doskonałym narzędziem do produkowania donosów na lekarzy. Lekarze są także zaniepokojeni możliwością umieszczenia w ankiecie pytań dotyczących kwestii medycznych, jak np. zleconej diagnostyki. Twierdzą, że wśród ich pacjentów zdarzają się osoby żądające wielu różnych badań, w tym takich, które lekarz uważa za zbędne. Ich zdaniem pacjent oczywiście nie będzie zadowolony, ale to nie oznacza, że ma rację.

Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do Pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). W ramach pilotażu przez trzy tygodnie (od 5 listopada br.) anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. czterech minut. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.:

  • co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.);
  • czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia/ trybie i sposobie leczenia?
  • proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej - łatwość dodzwonienia się (w skali od 1 do 5).

Formularz ankiety uwzględnia większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Projekt  przekazano do 63 organizacji i instytucji m.in.: uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiających Pacjentów, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego, a także organizacji skupiających lekarzy POZ.

Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta.  pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest jego pierwszym etapem.

Pilotaż ankiety monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta potrwa do końca listopada br.

Ankieta NFZ

AG

Źródło: nfz.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz